Welkom!

“Keep your mind open, but not so open that your brains will fall out…” Niet zomaar een citaatje voor de  regenachtige zondagmiddag. Nee, het is meer dan dat. Het vormt de rode draad die door deze blog zal lopen. Zeg nu zelf: Gelooft u nu echt dat een dodenfluisteraar “van Jos Brink doorkrijgt” dat Jos niet tevreden is over uw leven? Sterker nog: Gelooft u in dodenfluisteraars? Ja? Bookmark deze site dan en lees de artikelen. Gebruik uw verstand. Bent u daarentegen niet bijgelovig? Hebt u niets met onzin, al of niet overgoten met een mystiek of magisch sausje? Bookmark deze site dan ook. Kunnen we nog eens lachen!

De Robbert van den Broeke

Robbert en Consemulder
Robbert tijdens een diepte-interview op hoog niveau met drs. J. Consemulder.
De lijnen met god staan tot scheurens toe gespannen…

Woordvoerder van god
Ondertussen zijn de meeste sceptici onder ons wel klaar met hem. Zelden is een medium zo vaak en zo duidelijk ontmaskerd als fantast en oplichter: Robbert van den Broeke, bekend als paragnost, medium, graancirkelspecialist en als afgekeurde acoliet verkozen tot woordvoerder van God en diens familieleden! Robbert had in hoogtijdagen een eigen tv-programma op RTL 4 (er is zoveel meer) in gezelschap van de goedgelovige Irene Moors. En Robberts populariteit bereikte ongekende hoogten: aan een miljoenenpubliek toonde Robbert foto’s van geesten en/of energievelden die de aardse logica te boven gaan. Binnen de wetenschap kennen we het principe van Ockhams scheermes: gemakkelijke verklaringen, waarvoor de minste aannames nodig zijn, genieten de voorkeur, echter niet bij Robbert!

Genverbrander

Genverbrander
Robbert houdt wel van een genvertje!
Maar dan gaat het mis. Een domme vergissing in 2005 wordt het wonderkind fataal. De overijverige Robbert krijgt weer eens uit zijn 19 inch beeldscherm door dat een gereïncarneerde persoon vroeger Hillichien Rozenboom heette, en diens man Trapper of genverbrander was! En ja hoor, hier bleek hij een kardinale fout te hebben gemaakt: de veel te vroeg overleden Rob Nanninga van stichting Skepsis kreeg al snel in de gaten dat Robbert het gehele verhaal van internet had geplukt, inclusief taalfouten. Want genverbrander had geneverbrander moeten zijn! Hiermee had hij zijn eigen vonnis geveld, wat dan ook het einde inluidde van zijn optreden in medialand. Met een duizelingwekkende vaart gaat het bergafwaarts met Robbert.
Robbert lijnt
Hij raakt in een zware depressie, voelt angst en verdriet en zag zich bovenal achtervolgd door een leger sensatiejagers die hem met pek en veren aan de schandpaal wilde nagelen. In sneltreintempo verloor hij de greep op een deel van zijn volgelingen die hem altijd door dik en dun steunden. Zijn altijd pedante uitleg over graancirkels, aliens en geestenverschijningen had averij opgelopen. De media-aandacht nam zienderogen af en het werd rustig in de omgeving van zijn woonplaats annex ufo-luchtmachtsbasis Hoeven. Jarenlang leek Robbert spoorloos van de aardbodem te zijn verdwenen!

He’s back

Robbert den duimzuiger
Robbert is herboren! Hier nog druk zijn duimzuigreflexen aan het oefenen.
Robbert voelt zich als herboren en is helemaal terug van weggeweest. Zijn comeback is boven verwachting, zijn depressies en woedeaanvallen lijken op de schaal van Richter tot een aanvaardbaar niveau te zijn gedaald. De geesten zijn hem weer eens goed gezind, ze verschijnen als vanouds weer in de nachtelijke uren. Met al zijn ervarenheid en deskundigheid weet hij telkens weer de spirituele geestverschijningen op de foto vast te leggen. Zo wist Robbert niet alleen contact te leggen met Jezus en Maria, nee…. ook Jos Brink, John Lennon, Niel Armstrong.

Verzoening met Rob Nanninga

Rob Nanninga
Rob Nanninga
Voor diegenen die het nog niet wisten: Robbert heeft vrede gesloten met Rob Nanninga. Op zijn site vermeldt Robbert: ik voel dat Rob nu in een stille vredige sfeer verblijft, en na zijn overlijden verlossing heeft gevonden in het feit dat er toch echt meer is dan dat hij met zijn verstand kon bevatten. In de nacht van 10 op 11 januari kreeg Robbert bezoek van niemand minder dan Jezus zelf, het sterk geëmotioneerde wonderkind mocht zelfs foto’s maken. Jezus gaf aan Robbert door dat het afgelopen moest zijn met de ellende in de wereld en dat mensen meer naar elkaar moeten luisteren. Mallemoeder is ontroerd en emotioneel van dergelijke uitspraken, maar Mallemoeder wil u toch z’n Goddelijke ingeving ook niet onthouden. Mallemoeder weet namelijk wie er binnenkort met zijn geestverschijning bij Robbert op bezoek komt…….Lucas Bols….u weet wel, die genverbrander uit Amsterdam!

Robberts close encounter of the third kind met Joran van der Sloot...
Robberts close encounter of the third kind met Joran van der Sloot…

Hoe Janet en Coen het samen doen

Graancirkels
Fascinerend fenomeen…

Janet en Coen zien ze vliegen!
U denkt misschien: Mallemoeder heeft al zo vaak geschreven over landingsplaatsen van ufo’s en ontvoeringen door buitenaardsen, dit hoeft voor mij niet meer… Maar wacht! Het gaat hier niet om een doorsnee ufo-spotter, nee integendeel: het gaat hier om Janet Ossebaard! Euh… wie? Juist ja, Janet Ossebaard… En wie is dat dan wel, zult u zich afvragen! Welnu, we hebben het hier over een vooraanstaand expert en specialist op het gebied van graancirkels, ufo-waarnemingen en -ontvoeringen! Daarnaast is zij columniste Earth-matters.nl. Ze schrijft uiteraard het liefst over ufo’s en graancirkels en andere onverklaarbare fenomenen. Het zijn uitermate boeiende verhalen om te lezen en, indien uw fantasie toereikend is, kunnen deze in nevel en mysterie gehulde verhalen uiterst geschikt blijken voor verjaardagsfeestjes.

Alles ken!
Heelal volgens Coen en Janet…

Maar terug naar Janet. Ik moet bekennen dat ik tot op de dag van vandaag nog nooit van haar had gehoord, maar haar sterke verhalen en belevenissen wekten mijn aandacht. Janet is geen onbekende in de ufo-wereld, zo schroomt ze niet om in haar columns adembenemende verhalen te schrijven die het plafond van der fantasie raken!

Op speurtocht in Engeland

Janet en Coen
Alientortelduifjes

Janet schrijft op haar blog een bekende te zijn van ufo- en graancirkelspecialist Coen Vermeeren. Ze schrijft liefkozend in haar column: “…het is leuk vertoeven met Coen…”en “…die doctor ingenieur van de TU Delft die alleen met zijn snufferd op TV komt als hij een boek over ufo’s heeft geschreven…”. Wat lief toch! Maar goed, vanuit hun onderlinge vriendschap is een geniaal idee ontstaan: Janet en Coen zouden samen met hun ”studenten” op ufo-jacht gaan in Engeland! Een openhartig maar vooral een leerzaam gebaar richting de studenten. Vakantie vieren en tevens kennismaken met buitenaardse wezens, dat is niet voor iedereen weggelegd.

Dingen in de vijfde dimensie
Het bezoek aan Engeland heeft zo te lezen diepe sporen achtergelaten bij zowel docenten als leerlingen. Janet schrijft: “Toen mijn groepsleden zaten te mediteren in een graancirkel en ik er overheen vloog en foto’s maakte, bleek er een groot buitenaards schip boven de groep te hangen.

Ufo's bestaan gewoon...
Een wetenschappelijke visie…

Gelukkig begeven die dingen zich in de vijfde dimensie want anders had ik mij met mijn kleine microlight ongetwijfeld vol in de zijkant van de enorme schotel geramd met alle gevolgen van dien!” Heeft u het nog? We gaan door: “De klassiek gevormde UFO (een mat glanzende grijze schijf – zo groot als de graancirkel – met een koepel bovenop en negen lichten aan de onderkant) zette elke persoon in een zuil van licht. Het gevoel werd door allen omschreven als zuiver, liefdevol en vredig…” Ach gut toch… Nu ben ik zelfs ontroerd en moet alle zeilen bijzetten om mijn emoties te onderdrukken.

Doodsangst bij honden?
Janet lijkt begaan met dieren, zo maakt ze zich zorgen over hoe haar hond zal reageren bij het zien van laag over vliegende ufo’s. Ik denk, (maar dat is puur speculatief) dat ze bij het zien van haar hond wel een kluifje naar beneden gooien. Een hond van een ”bekende” zullen ze toch niet meenemen op reis naar Cygnus?

Hond van Ossebaard
De hond snapt het…

JB

Niks mooier dan de vrije zondag!

Is het geloven in het bestaan van een God vergissing?

Adam en Eva hebben een navel!
Eeen kniesoor die er op let…
Op die vraag heeft Mallemoeder in haar blog ook al eens aandacht geschonken. Net zoals aan de wonderbaarlijke verhalen en getuigenissen uit de Bijbel des Heeren! Wat vaststaat, is echter dat de wonderen zoals gedefinieerd in de Bijbel veelal in strijd zijn met de natuurwetten. De kans dat het wonder werkelijk is gebeurd is vele malen kleiner dan de kans dat de getuige van het wonder liegt of zich heeft vergist. Het fenomeen van mensen die liegen of zich vergissen is zeker niet contradictoir met onze ervaring (iedereen heeft immers ervaring met mensen die ”moedwillig” liegen of zich vergissen). Ik denk dat we dit argument kunnen uitbreiden naar alle vormen van bijgeloof, psychische wanen en wat je al niet meer kunt verzinnen: de kans dat iemand die beweert door Marsmannetjes in een UFO te zijn ontvoerd (bijvoorbeeld een Robbertje v/d Broeke) of boodschappen uit het dodenrijk zegt te ontvangen de waarheid spreekt, is significant kleiner dan de kans dat zij zichzelf willen misleiden.
Robbert is een Löl...
Robbertje mist de pointe…
Het is dan ook niet nodig om te bewijzen dat diegene niet is ontvoerd door buitenaards leven of met dode mensen gedachten uitwisselt. Een bewijs dat ook niet te geven is: wat volstaat om dergelijke claims te kunnen verwerpen is de rationele afweging dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dergelijke claims waar zijn. Zoals mijn voorbeelden al aangeven kan men anders wel elke bizarre en uiterst onwaarschijnlijke bewering voor waar aannemen, en wellicht met als enige beperking dat de bewering niet logisch contradictoir mag zijn. Maar ik denk dat niemand een dergelijke ‘lichtgelovigheid’ aanbeveelt. Het is met dit soort beweringen zo, en daarmee bedoel ik met het oog op het doel van mijn betoog met name beweringen die stellen dat er ‘meer’ is dan louter de natuur of de wereld zoals we die kennen – dat de bewijslast vooral bij degenen ligt die de ‘bovennatuurlijke’ claims maken: zolang zij niet aannemelijk maken dat hun beweringen waar zijn, hebben wij geen enkele reden hen te geloven!

Waarom dan toch maar geloven?

Daarom!
Waarom?
De enige (theoretische) rationaliteit achter het geloof in God blijkt het gegeven dat de menselijke geest altijd zoekt naar de oorzaak of grond van dingen en dus uiteindelijk onbevredigd blijft als er geen eerste oorzaak of grond gevonden wordt: Gods bestaan wordt gepostuleerd om de zoekende geest tot rust te brengen. Dat laat precies zien waarom het geloof in God niet meer strookt met het moderne wereldbeeld en dus al zijn rationaliteit heeft verloren: de moderne wetenschap erkent dat zij nooit tot een volledige of zelfs maar zekere kennis zal komen.
Tja...
Woehaaa!
Menselijke kennis is een eindeloze progressie naar steeds meer of betere kennis zonder ooit vervolmaakt te voelen. Daarom staat het ons tegen om de zaak af te ronden met een God aan het begin en eindpunt en eventuele andere plekken waar God nog meer gaten kan vullen: rationaliteit impliceert voor ons niet een sprong naar het bovennatuurlijke om de zaak te dichten maar een steeds dieper graven in de natuur, ook al komt dit het onderzoek nooit tot een einde en daarmee onze geest nooit tot rust. Zo is er uiteindelijk geen verschil tussen onze afwijzing van het geloof in God en van het spirituele medium dat beweert met de doden te spreken: ook wanneer het medium succes in de communicatie met de doden lijkt te hebben, zoeken we naar een natuurlijke verklaring – die we ten langen leste ook altijd weten te vinden, zo leert de ervaring – en nemen we niet onze toevlucht tot een geloof in het bovennatuurlijke om zo het onderzoek direct te kunnen afronden.
God is haat.
God is grappig!
Op dezelfde manier moet ook een psychologische (of sociologische) verklaring worden gegeven waarom zo veel mensen in God geloven terwijl het zo onwaarschijnlijk is dat God bestaat: blijkbaar vervult het geloof in God bepaalde bijna universeel menselijke behoeften en verlangens. Omdat ik zelf geen gelovige ben is het voor mij erg moeilijk om me hierin een beeld te vormen!

Conclusie
Een gelovig persoon wil vaak met verhalen uit de Bijbel ”bewijzen” dat God bestaat, maar de stelling dat God bestaat kan reeds verworpen worden wanneer ongelovigen met argumenten komen die het bestaan van God wel zeer onwaarschijnlijk maken. Het geloof in God lijkt zo slechts een primitief antropomorfisme.

Het leven zelf is mooi...
Denk!
Mediums hebben een andere overtuigingstactiek, zij projecteren hun geloof op mensen door te stellen dat ze in contact staan met hun dierbare overledenen. Tijdens het contact uit gene zijde komt onherroepelijk de vraag van het Medium of de persoon warmte in de buik voelt of: “u voelt nu zeker tintelingen in uw linker of rechterschouder?”
Toegegeven: ik heb soms ook een warm gevoel met tintelingen in de linker of rechterschouder.
Moeder! Het zal toch niet?!

Met dank aan Mallemoeder

...

Whereldberoemd: The outskirts of Amsterdam in the small town of Wheesp…

Zwarte Piet
“De zorgvisie van verpleeghuis Hogewhey gaat uit van wat normaal whonen is in de maatschappij. De bewhoner whoont samen met anderen die dezelfde ideeën, normen en whaarden hebben over het samenleven. De ideeën die een mens heeft over het leven, over whonen, over normen en whaarden, bepalen de ‘leefstijl’ van die persoon. Hogewhey onderscheidt 7 leefstijlen: stads, ambachtelijk, Indisch, huiselijk, Goois, cultureel en christelijk. De bewhoner kiest (in overleg met zijn relatie en met Hogewhey) vóór opname de leefstijl die het meest passend is…”
Ach? U gelooft het niet? Whereldberoemd, dus! Behalve in Nederland. Daar zeiken dementerenden liever over Zwharte Piet…

Wat was was…?

Mallemoeder danst
Liever niet terug naar de Middeleeuwen…

Wat was was eer was was was? Als u denkt dat het antwoord WAS is, dan heeft u het mis.
Het is IS!
Mallemoeder zal het u natuurlijk duiden.
De laatste serieuze bijdrage aan dit blog dateert alweer van maart 2014. Dat was namelijk een ultiem momentje in een periode dat Mallemoeder dacht: Ach, alles is wel zo’n beetje gezegd en alles is wel zo’n beetje duidelijk. Maar ruim een half jaar later is Mallemoeder tot het inzicht gekomen dat er helemaal niets is veranderd en dat er ook niets zal veranderen als mensen zoals Mallemoeder, zij het natuurlijk in bescheiden mate, het bijltje er bij neergooien. Een kennis meldde Mallemoeder onlangs dat hij “…een conflict heeft met GuidoJ…” en dat hij “…eigenlijk niet meer zou moeten reageren op dat soort onzinnige verhalen…” Mallemoeder gilt: “Blijven reageren!”. Mallemoeder pakt de handschoen ook weer op. Als wij verzaken dan gaat het zeker mis, dan worden wij teruggeworpen in de Middeleeuwen. En dat moeten we niet willen.

Glaasje chocoladewater?
Alles ken!

En waarom moeten we dat niet willen? Wel, soms denk je dat er hoop aan d’einder gloort.
Maar niets is minder waar! Het betekent gewoon dat “alles ken”!
Het is gewoon een kwestie van interpretatie. Toch?
En ach, wat maakt het uit. We nemen een glaasje water en hupla: probleem opgelost! Zucht…
Of neem Jenny, die ineens zegt dat ze helemaal niet tegen een prikje is! jenny-mccarthy-leaving-view-siriusxmTerwijl Jenny meer dan eens dit heeft geventileerd. Hier ook nog wat. In your face, Jenny!

Goed voorbeeld doet goed volgen, vindt ook Mallemoeder. Dus haal nu maar gewoon de griepprik! En als u dan toch nog twijfelt, lees dit even door.

Welaan! Daarom is Mallemoeder terug van weggeweest…