Mallemoeders Dystopia

Standaard

Mallemoeder doet niet aan politiek, tenminste, niet op haar blog. Niettemin wil ze deze keer een uitzondering maken.

Zoals de oplettende lezer wellicht ook al vermoedde: Er waart een neoliberaal spook door ons land. En dat spook probeert heel Nederland te privatiseren. Bij de Overheid (het Rijk en Lagere Overheden) gaat drastisch worden bezuinigd. Veel, heel veel mensen worden ontslagen en van de uitgedunde overheids- en semi-overheidsinstellingen die overblijven, zal het gros worden aanbesteed. Ambtenaren die in dienst van de burger (horen te) staan, worden ingeruild voor employees van particuliere instanties die uiteindelijk maar een doel hebben: winst maken. De tweede zuil die door de neoliberalen drastisch wordt aangepakt is de Zorg. Ook in deze sector wordt olijk aanbesteed: particuliere bedrijven een kans geven om tegen zo min mogelijk kosten grote winsten te behalen. Tijd is immers geld. Onder de noemer ‘efficiency’ wordt er in de zieken- zorg- en verpleeghuizen bezuinigd op personeel en materieel. Om over de tanende kwaliteit van de eigenlijke zorg voor de patiënten en cliënten nog maar te zwijgen. In een notendop is dit wat Nederland te wachten staat. Nederland gaat worden gerund als een heus bedrijf… En wat u daar van vindt, hangt natuurlijk van uw politieke voorkeuren af.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling bekruipt Mallemoeder het angstige gevoel dat pseudowetenschappers, kwakzalvers en andere oplichters zich in een gespreid bedje weten.
Het klimaat van de vrije marktwerking zal heksen, tovenaars, wonderoliefabrikanten, ayurvedische schoften en ander gespuis bepaalt geen windeieren leggen. De kwakzalver is er alles aan gelegen de nog bestaande wetenschappelijk verantwoorde medische standaarden te elimineren. Het vrijheid-van-gezondheid-principe zal floreren als nooit tevoren. De charlatan zal geen strobreed in de weg worden gelegd. Voor alles en iedereen is er een politieke partij in Nederland behalve voor de (medische) wetenschap. We leven in een wetenschappelijk analfabetische maatschappij. En zolang het grootste deel van het publiek niet begrijpt waarom homeopathie onmogelijk kan werken (het is gewoon water), en ook niet begrijpt waarom wetenschappers ervan overtuigd zijn dat er geen mysterieuze levenskracht aan het werk is in het lichaam, en dat een overdosis vitaminen of de nieuwste rage tropische vruchtensap niet alles kan genezen, dan zal binnenkort de pseudowetenschappelijke revolutie in ons neoliberale land een feit zijn. De vrijheids- en geldlievende, maar onnozele politici begrijpen volstrekt niet dat hun hang naar vrije marktwerking ervoor zal zorgen, dat niet alleen de standaard van de zorg wordt uitgehold maar ook de wetenschappelijke basis van de geneeskunde. Want zoals het alternatieve geneuzel al in onze cultuur zit gebakken, zo zal het ook worden verankerd in de instellingen van de gezondheidszorg. En het zal moeilijk, zo niet onmogelijk zijn dat geneuzel te verwijderen.

Mallemoeder doet een voorspelling: binnen elf jaar zijn weldenkende mensen de lul…

Advertenties