Nonnein Orakel

Standaard

oujia_6
Het is geen geheim: De beste manier om met de doden te praten is middels een Ouija-bord. Jammer dat de fabrikant van dit stukje verantwoord speelgoed niet met zijn tijd is meegegaan. Mallemoeder doet dat natuurlijk wel.

ouija-wolk
De werkwijze van dit bord in een nieuw jasje blijft hetzelfde: Zorg voor de juiste ambiance, bedenk een paar vragen en ros die klos over het bord. U zult versteld staan!

U kunt hier uw eigen bord ontwerpen…

Advertenties

Natuurlijke mummies stellen inwoners Fries stadje voor raadsel

Standaard

vrijdag, 14 december 2012 13:02 geplaatst in: Archeologie

Wieuwerd

Friese droogkloot…


Natuurlijke mummies stellen inwoners van Fries stadje voor raadsel. De natuurlijke mummies die op een begraafplaats in Friesland worden gevonden doen inwoners van de Lage Landen versteld staan. De lichamen blijven zonder enige vorm van behandeling zeer goed bewaard.

Het mysterie rond de natuurlijke mummies van Wieuwerd stelt mensen al sinds mensenheugenis voor een raadsel.

Niemand weet waarom de lichamen zo goed bewaard blijven, wel wordt er druk gespeculeerd. “Er zouden twee mogelijkheden zijn,” zei koster Scheltema van Harinxma toe Slooten van de Hervormde Kerk. “Het zou te maken kunnen hebben met het klimaat, maar meer mensen geloven dat het door het voedsel komt.”

Veel lokale bewoners denken dat het regionale dieet, met name roerom, verantwoordelijk is voor het behoud van de lichamelijke resten. De roerom is gemaakt van een krachtige grassoort waartoe ook het graan behoort.

Anderen denken dat het te maken heeft met de locatie van de begraafplaats. “Ik denk dat de locatie van de begraafplaats hier verantwoordelijk voor is,” zei Johanna van Aerssen van Sommelsdijck, een lokale bewoner. “Het heeft iets te maken met het universum, omdat het op de oude begraafplaats nooit is voorgekomen.”

De opzichters van de begraafplaats bevestigden dat de lichamen niet gebalsemd of anderszins behandeld zijn. Een aantal nabestaanden heeft ermee ingestemd dat de stoffelijke resten van overleden familieleden worden tentoongesteld aan het publiek.


Bron: Crackpots.

Morgen weet u wat er vandaag gaat gebeuren

Standaard


Een licht in zijn tijd...

Wie was Nostradamus niet?
Michel de Nostredame leidde een buitengewoon leven. Maar: Hij was geen jood die zich bekeerde tot het christendom. Een van zijn grootvaders was joods, maar hij erfde geen bijzondere gaven. Hij had geen grootvaders die arts waren aan adelijke hoven in Frankrijk. Hij ging niet naar Montpellier in 1521 om geneeskunde te studeren. En hij bleef daar ook niet als leraar. In plaats daarvan zwierf hij op het platteland 1521-1529 en leerde zichzelf de kunst van apotheker. Zijn vrouw en twee kinderen stierven aan een ziekte, maar er is geen bewijs dat het de pest was. Hij maakte geen gebruik van antiseptica, want die waren onbekend in zijn tijd. Hij heeft nooit aanbevelingen gedaan voor een vetarm dieet of meer lichaamsbeweging. Er is geen bewijs dat hij Copernicaanse ontdekkingen over het zonnestelsel heeft gedaan. Zijn enige (vermeende) contact met de inquisitie was een uitnodiging om commentaar te leveren op de kwaliteit van brons gieten, maar hierover bestaat geen documentatie dat dit ooit gebeurd is. Al het bewijsmateriaal geeft aan dat hij altijd op zeer goede voet stond met de Kerk. Hij stond niet op de Index van Verboden Boeken van het Vaticaan in 1781, omdat het Vaticaan geen dergelijke lijst had in 1781. Hij heeft nooit geknield voor een Franciscaner monnik die voorbestemd was paus te worden. Als schrijver, van ‘profetische geschriften’ was Nostradamus onbekend bij leven. Hij kreeg bekendheid door het schrijven van kookboeken en almanakken, die niet meer accuraat waren dan andere almanakken uit die tijd. Zijn profetieën werden niet genoemd door de eeuwen heen. Ze werden niet geschreven in code, maar in (rijmende) verzen. Zijn astrologische bevindingen waren rampzalig verkeerd met flagrante astronomische fouten, die zelfs door andere astrologen uit die tijd als fout werden beschouwd. Hij had geen een bak met water als een “magische spiegel”, die hij gebruikte bij het schrijven van zijn ‘profetieën’. Hij gebruikte een gewone spiegel. Hij voorspelde zijn eigen dood niet. Hij is niet rechtop begraven en er is geen documentatie die rept van een medaillon of iets anders met zijn overlijdensdatum erop geschreven…
Ongeveer de enige populaire opvatting die waar is over Nostradamus is dat hij een bekende en gerenommeerde pestdokter was, hoewel hij zelf toegaf spijt te hebben dat hij nooit enige genezing of preventieve maatregelen die werkten had kunnen vinden. De rest is hoofdzakelijk de gebruikelijke kletskoek.

Hoe nauwkeurig zijn zijn ‘voorspellingen’?
Je kunt een bibliotheek vullen met boeken waarin wordt uitgelgd dat de kwatrijnen overeenkomen met belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Waarbij moet worden opgemerkt dat alles natuurlijk ontcijferd en gepubliceerd is nadat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Niemand heeft ooit de ‘geschriften’ van Nostradamus aangehaald om een ​​toekomstige gebeurtenis in specifieke termen te voorspellen en die later ook nog is uitgekomen. Het moge duidelijk zijn dat zijn geschriften worden geëxploiteerd op een aantal misleidende manieren: dubbelzinnige en ronduit verkeerde vertalingen, creatieve interpretaties, hoax-geschriften, fictieve berekeningen en het breken van de niet-bestaande codes in zijn kwatrijnen. Het draagt allemaal bij aan de grote hoeveelheid van Nostradamus-nepperij. Vrijwel elk boek bevat gewoon onzin. Het grootste probleem met de moderne Nostradamus interpretaties is de vertaling. Nostradamus schreef in de 16de eeuw het Frans dat significant verschilde met het moderne Frans. En je kunt op verschillende manieren vertalen: Het vinden van soortgelijke betekenis in de moderne Franse taal en deze vervolgens weer te vertalen naar het Engels, letterlijk of figuurlijk. Of het uitvoeren van directe woord-voor-woord-vertalingen naar het Engels. Of door het interpreteren van waarschijnlijke betekenissen en deze vervolgens te vertalen in het Engels of parafraseren in het moderne Frans. Hoe dan ook, al deze methoden leiden tot moderne betekenissen die sterk kunnen verschillen van wat Nostradamus oorspronkelijk schreef. Bovendien beweren sommige Nostradamus-gelovigen dat hij schreef in een code of dat hij woorden verving. Uiteraard geeft kletskoppen dit een vrijbrief om zowat elke claim te communiceren over wat Nostradamus ‘echt’ bedoelde… Sommigen beweren zelfs hij, uit dat angst voor vervolging wegens ketterij, wel gedwongen werd om ‘vaag’ te schrijven, maar daar is geen historisch bewijs voor. En sommige boeken en websites gaan zelfs zo ver te beweren dat ze anagrammen hebben gevonden in moderne Engelse vertalingen of, nog maffer, Engelse anagrammen in Franse vertalingen.

Erika Cheetham
De meest creatieve van de Nostradamus-tolken was ook meteen een de meest vurige gelovige en biografe, Erika Cheetham, schrijfster van enkele van de meest populaire boeken over de voorspellingen van Nostradamus. U kent haar vast wel: Zij is verantwoordelijk voor herinterpretatie van Nostradamus verwijzing naar Hister, een deel van de Beneden-Donau rivier de regio, als een verkeerd gespeld verwijzing naar Adolf Hitler. Cheethams boeken staan bol van historische gebeurtenissen, waarin ze de kwatrijnen van Nostradamus met woord, naam en nummer verving wanneer het haar uitkwam en noemde ze dan “verbazingwekkend nauwkeurige voorspellingen”. Af en toe werd ze overmoedig en maakte toekomstvoorspellingen, en wanneer de voorspelling niet uitkwam (…) had ze in bijgewerkte edities van haar boeken het probleem opgelost met nieuwe namen en data: eerst wordt een tekst geïnterpreteerd met verwijzingen naar Moammar Khadafi, en later veranderde ze die in de Ayatollah Khomeini, en weer later veranderde ze dat weer in Saddam Hoessein. De Nostradamus-boeken van Erika Cheetham kunnen met een korreltje zout worden genomen. En dat wist ze zelf ook wel: “It’s all rubbish, you know. Some of it is so vague and tortured and you could bend all sorts of events to fit.”

Nostradamus voorspelde helemaal niets. Hij was in werkelijkheid een van de briljante lichten van zijn tijd. Om hem op te zadelen met valse verhalen en urban legends is een gebrek aan respect dat de man eigenlijk verdient. Waardeer zijn bijdragen aan de geneeskunde en de Renaissance literatuur, en bagatelliseer zijn werk niet in het voordeel van een voorgewende geschiedenis in dienst van paranormale magische krachten.

Mallemoeder zegt, “Het zit ongeveer als volgt…”

Hallo en ween: Mallemoeders griezelprijsvraag!

Standaard


Aanwijzingen
Het enige wat u hoeft te doen, is Mallemoeder uitleggen wat u hoort…

Prijzen
Eerste prijs: Een gesprek van 11 minuten met twee overledenen naar keuze!
Tweede prijs: Een gesprekje met een willekeurige overledene!
Derde prijs: Een schriksessie met een ondeugende overledene!

Uitslag
’s Avonds in de late uurtjes van 31 oktober 2011, wanneer het griezelfeest zijn hoogtepunt bereikt!

Succes!

De oplossing
Vooraleerst wil Mallemoeder alle nieuwsgierige lezertjes die hebben geprobeerd deze hersenkraker te slechten hartelijk danken voor hun inzet!
Een vruchteloze inzet weliswaar, maar toch…
Wat u gehoord heeft, is een EVP-tje! Een “Electronic Voice Phenomena”! Een Elektronisch Stemmenfenomeen! Een Bandstem! En dan niet zomaar een Bandstem! Nee, een van de meest verschrikkelijke ooit geregistreerd!
De connaisseurs onder ons zullen achteraf zeggen “Tja, ik had een vermoeden, maar…”. Niks te maren! Dat komt alleen maar omdat u in patronen denkt! U weet gewoon niet wat u hoort en dat zint u niet! Jammer dan!
U gaat echter nu wel horen wat er op de band staat omdat, behalve dat u in patronen denkt, u vooraf wordt verteld wat u hoort! Maar daar heeft Mallemoeder geen boodschap aan.
De oplossing van deze ‘revideaudiobus’ moet gewoon luiden: Dit is het geluid dat de Derek Ogilvies, de Silvia Brownes, en de Jomanda’s continu horen in hun hoofd en vervolgens deze geluiden tijdens vetbetaalde sessies vertalen in de taal van een vetbetalend, gewillig publiek.

P.s.: @ Aeron, u bent een volhoudertje! De jury overweegt u de Poedelprijs toe te kennen: U mag dan getuige zijn van een Masterclass Derek Ogilvie/Silvia Browne! Maar dan moet u wel stevig in uw schoenen staan, hoor!

(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Acquisitie naar aanleiding van deze prijsvraag wordt niet op prijs gesteld.)


De Poedelprijs

Alstublieft: Printen, uitknippen en wachten op de seance....

Bingo spelen met Derek Ogilvie

Standaard

De dodenfluisteraar Derek Ogilvie is zijn zakken weer aan het vullen. Gisteren was op RTL 4 de eerste aflevering te zien van een nieuwe serie programma’s waarin het Schotse medium weer contact maakt met dode dierbaren en vervolgens geïnteresseerden vertelt dat hun dode geliefden bij hen zijn…

Mallemoeder vindt het zware kost. Daarom voegt zij een speels element toe: Bingo. De spelregels zijn eenvoudig. Luister goed naar de fluisteraar. Elk woord of begrip dat voorkomt op uw bingo-kaart (zie boven) kruist u aan. Succes!

Bron…