Waarom kindmisbruikende RK-priesters geestelijk normaal zijn…

Standaard
Priesters zijn geestelijk normaler dan pedo's

Pappa’s plasser is Heilig…

In den beginne wist de gemiddelde RK-priester al dat voorhuidjes van Heiligen bij voorkeur bewaard moesten worden in schitterende schrijnen, afgezet met goud, zilver en kristallen ornamenten. En als die schitterende schrijnen niet voorhanden waren, dan vaarden de voorhuidjes zelve wel op naar de Hemel, of je kon er een ring van maken. Voor het goede begrip moet u voorgaande wel plaatsen in de juiste context. Dit gebeurde namelijk in dezelfde tijd dat half-goden gemeenschap hadden met vrouwen van menselijk vleesch en bloed. Uit protest tegen de schofterige exploitatie van de voorhuidjes namen boze geesten bezit van de varkens. Bovendien deed een boze ezel er nog eens een schepje boven op en schold de profeet uit! Gelukkig waren er destijds al de rechtvaardige mannen die hun vrouw de toegang tot het paradijs konden ontzeggen! Weg met de hoererij! Dat wil zeggen: Negers deden en doen natuurlijk niet mee! Neger zijn is een straf van God! Nee, maar gelukkig vloog een profeet op de rug van een paard met vleugels en een staart van een pauw tussen twee steden heen en weer! Risicovol, want als het mis zou gaan dan zou het vogel-paardje geen bloed mogen ontvangen van een donorpaardje! Gelukkig had de berijder van het pauw-paardje een gewijde onderbroek aan, die hem beschermde tegen geestelijk verval en vuur en kogels. Voor onderweg had hij een broodje warm-vlees meegenomen. Maar geen malheur: want als hij zijn broodje vergeten zou zijn, dan zou het onzichtbaar bovennatuurlijke zichelf kunnen openbaren in kleedjes en in toastjes! En wees niet bang voor enige vorm van schijterij: Mensen kunnen gif drinken en met giftige slangen worstelen omdat… En als u uw kinderen ook wilt toevertrouwen aan de het libido der priesters, dan sprenkelt u lauw water over het hoofdje. Dan lijdt de pasgeborene niet onder het geweld van de plasser van de normale priester.

Naar aanleiding van het bovenstaande zult u begrijpen dat er een schepper is die weliswaar ongelooflijk is geïnteresseerd in wat u met uw eigen penis en uw eigen vagina doet, maar dat Hij er tegelijkertijd wel prijs op stelt dat u met uw handen van uw eigen plasser afblijft. Priesters daarentegen…

Advertenties

Zalige gedachte: Kanker is gheen kanker…

Standaard

De zalige zuster Teresa

Zuster Teresa: een nobel en lichtend voorbeeld voor alle lievve menschen…

“De Indiase Monica Besra leed aan een kwaadaardige tumor in de buik. Zij nam een jaar na de dood van moeder Teresa deel aan een mis. Toen Monica de kerk binnen ging, zag zij een foto van moeder Teresa: uit haar ogen kwamen lichtstralen. Hierna voelde zij zich duizelig worden en werd ze door nonnen in bed gelegd. De nonnen legden een medaillon van Maria op haar gezwel. Zes uur later was ze genezen. Dit wonder werd erkend door paus Johannes Paulus II. Hiertoe werden 113 getuigen gehoord en 35.000 pagina’s aan documentatie verzameld.”
Inspiratoir copy-cat-bronnetje…

Maar de jury kan zich vooraf ook weleens vergissen, maar dat zegt weer meer over de mensch dan over de jury (die Mallemoeder toch nog steeds hoog heeft zitten).

Hoe dan ook! De conclusie luidt: Kanker is gheen kanker!

De Lijktosti van Mallemoeder

Standaard

Blasfemie!

“I wasn’t that hungry tonight so I just thought I would make some toast when all of a sudden it popped up and I was staring at the face of NOBODY in the toast! NON-HOLY WHITE BREAD! What are the chances of an atheist getting a piece of toast that looks like nothing! Somebody call the media! I haven’t been this shocked since I found the Flying Spaghetti Monster in my vermicelli.”

De waarheid!

De Lijktosti van Mallemoeder: Jezus had hazentanden!

Onomstotelijk bewijs!

De Lijktosti van Mallemoeder!