Morgen weet u wat er vandaag gaat gebeuren

Standaard


Een licht in zijn tijd...

Wie was Nostradamus niet?
Michel de Nostredame leidde een buitengewoon leven. Maar: Hij was geen jood die zich bekeerde tot het christendom. Een van zijn grootvaders was joods, maar hij erfde geen bijzondere gaven. Hij had geen grootvaders die arts waren aan adelijke hoven in Frankrijk. Hij ging niet naar Montpellier in 1521 om geneeskunde te studeren. En hij bleef daar ook niet als leraar. In plaats daarvan zwierf hij op het platteland 1521-1529 en leerde zichzelf de kunst van apotheker. Zijn vrouw en twee kinderen stierven aan een ziekte, maar er is geen bewijs dat het de pest was. Hij maakte geen gebruik van antiseptica, want die waren onbekend in zijn tijd. Hij heeft nooit aanbevelingen gedaan voor een vetarm dieet of meer lichaamsbeweging. Er is geen bewijs dat hij Copernicaanse ontdekkingen over het zonnestelsel heeft gedaan. Zijn enige (vermeende) contact met de inquisitie was een uitnodiging om commentaar te leveren op de kwaliteit van brons gieten, maar hierover bestaat geen documentatie dat dit ooit gebeurd is. Al het bewijsmateriaal geeft aan dat hij altijd op zeer goede voet stond met de Kerk. Hij stond niet op de Index van Verboden Boeken van het Vaticaan in 1781, omdat het Vaticaan geen dergelijke lijst had in 1781. Hij heeft nooit geknield voor een Franciscaner monnik die voorbestemd was paus te worden. Als schrijver, van ‘profetische geschriften’ was Nostradamus onbekend bij leven. Hij kreeg bekendheid door het schrijven van kookboeken en almanakken, die niet meer accuraat waren dan andere almanakken uit die tijd. Zijn profetieën werden niet genoemd door de eeuwen heen. Ze werden niet geschreven in code, maar in (rijmende) verzen. Zijn astrologische bevindingen waren rampzalig verkeerd met flagrante astronomische fouten, die zelfs door andere astrologen uit die tijd als fout werden beschouwd. Hij had geen een bak met water als een “magische spiegel”, die hij gebruikte bij het schrijven van zijn ‘profetieën’. Hij gebruikte een gewone spiegel. Hij voorspelde zijn eigen dood niet. Hij is niet rechtop begraven en er is geen documentatie die rept van een medaillon of iets anders met zijn overlijdensdatum erop geschreven…
Ongeveer de enige populaire opvatting die waar is over Nostradamus is dat hij een bekende en gerenommeerde pestdokter was, hoewel hij zelf toegaf spijt te hebben dat hij nooit enige genezing of preventieve maatregelen die werkten had kunnen vinden. De rest is hoofdzakelijk de gebruikelijke kletskoek.

Hoe nauwkeurig zijn zijn ‘voorspellingen’?
Je kunt een bibliotheek vullen met boeken waarin wordt uitgelgd dat de kwatrijnen overeenkomen met belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Waarbij moet worden opgemerkt dat alles natuurlijk ontcijferd en gepubliceerd is nadat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Niemand heeft ooit de ‘geschriften’ van Nostradamus aangehaald om een ​​toekomstige gebeurtenis in specifieke termen te voorspellen en die later ook nog is uitgekomen. Het moge duidelijk zijn dat zijn geschriften worden geëxploiteerd op een aantal misleidende manieren: dubbelzinnige en ronduit verkeerde vertalingen, creatieve interpretaties, hoax-geschriften, fictieve berekeningen en het breken van de niet-bestaande codes in zijn kwatrijnen. Het draagt allemaal bij aan de grote hoeveelheid van Nostradamus-nepperij. Vrijwel elk boek bevat gewoon onzin. Het grootste probleem met de moderne Nostradamus interpretaties is de vertaling. Nostradamus schreef in de 16de eeuw het Frans dat significant verschilde met het moderne Frans. En je kunt op verschillende manieren vertalen: Het vinden van soortgelijke betekenis in de moderne Franse taal en deze vervolgens weer te vertalen naar het Engels, letterlijk of figuurlijk. Of het uitvoeren van directe woord-voor-woord-vertalingen naar het Engels. Of door het interpreteren van waarschijnlijke betekenissen en deze vervolgens te vertalen in het Engels of parafraseren in het moderne Frans. Hoe dan ook, al deze methoden leiden tot moderne betekenissen die sterk kunnen verschillen van wat Nostradamus oorspronkelijk schreef. Bovendien beweren sommige Nostradamus-gelovigen dat hij schreef in een code of dat hij woorden verving. Uiteraard geeft kletskoppen dit een vrijbrief om zowat elke claim te communiceren over wat Nostradamus ‘echt’ bedoelde… Sommigen beweren zelfs hij, uit dat angst voor vervolging wegens ketterij, wel gedwongen werd om ‘vaag’ te schrijven, maar daar is geen historisch bewijs voor. En sommige boeken en websites gaan zelfs zo ver te beweren dat ze anagrammen hebben gevonden in moderne Engelse vertalingen of, nog maffer, Engelse anagrammen in Franse vertalingen.

Erika Cheetham
De meest creatieve van de Nostradamus-tolken was ook meteen een de meest vurige gelovige en biografe, Erika Cheetham, schrijfster van enkele van de meest populaire boeken over de voorspellingen van Nostradamus. U kent haar vast wel: Zij is verantwoordelijk voor herinterpretatie van Nostradamus verwijzing naar Hister, een deel van de Beneden-Donau rivier de regio, als een verkeerd gespeld verwijzing naar Adolf Hitler. Cheethams boeken staan bol van historische gebeurtenissen, waarin ze de kwatrijnen van Nostradamus met woord, naam en nummer verving wanneer het haar uitkwam en noemde ze dan “verbazingwekkend nauwkeurige voorspellingen”. Af en toe werd ze overmoedig en maakte toekomstvoorspellingen, en wanneer de voorspelling niet uitkwam (…) had ze in bijgewerkte edities van haar boeken het probleem opgelost met nieuwe namen en data: eerst wordt een tekst geïnterpreteerd met verwijzingen naar Moammar Khadafi, en later veranderde ze die in de Ayatollah Khomeini, en weer later veranderde ze dat weer in Saddam Hoessein. De Nostradamus-boeken van Erika Cheetham kunnen met een korreltje zout worden genomen. En dat wist ze zelf ook wel: “It’s all rubbish, you know. Some of it is so vague and tortured and you could bend all sorts of events to fit.”

Nostradamus voorspelde helemaal niets. Hij was in werkelijkheid een van de briljante lichten van zijn tijd. Om hem op te zadelen met valse verhalen en urban legends is een gebrek aan respect dat de man eigenlijk verdient. Waardeer zijn bijdragen aan de geneeskunde en de Renaissance literatuur, en bagatelliseer zijn werk niet in het voordeel van een voorgewende geschiedenis in dienst van paranormale magische krachten.

Mallemoeder zegt, “Het zit ongeveer als volgt…”

Advertenties

2012: wat de Maya-oudsten verzwijgen

Standaard


Hoera!

Maya-oudsten en mystieke pret
De Maya stonden niet alleen bekend om hun wijsheid. Ook hun vrolijke inborst werd in de oudheid alom geprezen. Op vaste dagen van het jaar hielden ze zich bezig met een groot aantal festivals en rituelen. En om deze op nog oudere wijsheden gebaseerde partijtjes luister bij te zetten, brachten ze luchtige dierenoffers die gepaard gingen met een overvloedig bloedvergieten. U zult begrijpen dat deze mystieke pret alleen was weggelegd voor het gepeupel.

Maya-oudsten en piercen
De elite, de religieuze en politieke leiders (lees: de Maya-oudsten), mochten evenwel een aderlating uitvoeren op de gewone mens. Deze feestelijke piercings werden in het openbaar uitgevoerd en dan het liefst op een zacht lichaamsdeel, meestal de tong of de oren maar niet zelden een voorhuidje. Het vrijkomende bloed werd terstond verzameld om uitgesmeerd te worden op papier waarna er onder luid gejuich de brand in werd gestoken. Het bloed kon ook worden uitgesprenkeld op maïs om er daarna broodjes van te bakken. Deze broodjes werden dan uitgedeeld aan de plaatselijke bevolking die er gulzig van smulde. De Maya-oudsten hadden overigens een voorkeur voor het bloed uit de voorhuidjes van jongeren of van de vagina’s van hooggeplaatste vrouwen.

Maya-oudsten en plassertjes

Het bloed uit de penis en de vagina was het meest heilige van het heiligste en had een buitengewoon vruchtbare kracht. De Maya-oudsten slepen de messen vooral wanneer de oogst dreigde te mislukken. Zo kon het gebeuren, wanneer echt de nood aan de man kwam, dat er evenveel mannen als vrouwen werden verzameld in een tempel. Deze werden vervolgens aaneengeregen met een lijn en doorboord. Het feestelijk gewonnen bloed werd dan gesmeerd op een attribuut als teken van vroomheid.

Maya-oudsten en krijgsgevangenen
Het feesten en de wijsheid moe, voerden de Maya-oudsten ook weleens een oorlogje of twee. Neem van Mallemoeder aan dat krijgsgevangen de Sjaak waren… Met gekruisde armen op de borst werden gevangenen op feestelijke en spirituele wijze leeggebloed.

Maya-oudsten en kinderen
Maya-oudsten hadden een zwak voor kinderen. Meer specifiek: bloederige, kloppende kinderhartjes. Kinderhartjes werden voornamelijk gewonnen tijdens de hemelvaart naar de troon van de nieuwe koningen of bij het begin van de Maya-kalender. Mallemoeder heeft in december 2012 nog wel wat kleinkinderen in de aanbieding.

Noot: overigens wordt er weleens gesuggereerd dat er in de aanloop naar het magische, op oude Maya-wijsheden gebaseerde december 2012 mystieke, welhaast onbegrijpelijke gebeurtenissen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Da’s niet helemaal waar… Het is eigenlijk en beetje lulkoek, eigenlijk… Het offeren waar de Maya-oudsten zeer bedreven in waren, zou daarentegen best eens waar kunnen zijn…
Neen, 2013 wordt het begin van een bloedgeil tijdperk!

Kerstboodschap: het leven is al mooi!

Standaard

Eerst even inlezen?
Dat kan hier: Deel 1. Ga eerst even naar het toilet, want je komt niet meer bij…

Nog niet genoeg gelachen?
Dan is hier deel 2. Overigens betreft het hier niet de hersenspinsels van alleen een clubje randdebielen uit Groningen en hun (veelal jeugdige) onnozele aanhang. Er zijn wereldwijd veel oplichters (voorbeeld) die hun praktijken al of niet suggestief relateren aan het verzinsel 2012 en de randverschijnselen daarvan…

En dan nu de opbeurende, vrolijke kerstboodschap!

Schitterende film…

Standaard

poster

Neen, Mallemoeder gaat geen filmrecensie schrijven. Mallemoeder gaat u waarschuwen! Want wat is er aan de hand? De ondertitel van de film luidt: We were warned… Oh ja? Door wie zijn wij dan gewaarschuwd? De Maya? Welneen, de Maya hebben niets en niemand gewaarschuwd. Behalve dat de huidige Maya-gemeenschap verbolgen is over het feit dat new age-imbecielen de Maya-cultuur te grabbel gooien met nog imbecielere theorieën, waarschuwt de Maya-kalender helemaal nergens voor. De enige waarschuwing die de huidige Maya (en weldenkende mensen zoals u en Mallemoeder) kunnen bedenken is dat de Maya-kalender afloopt op 31 december 2012, zoals onze Gregoriaanse kalender jaarlijks op 31 december.

Mallemoeder gaat u dus waarschuwen. Want wat wil het geval: het lijkt er op dat iedereen die beschikt over een toetsenbord en een computer tevens beschikt over een theorie over de ondergang of de spirituele verandering van de wereld. Naarmate 2012 nadert zien steeds meer boeken over dit onderwerp het licht. We worden overspoeld met wazig geschreven en mooi gekafte epistels over helemaal niets! Nu is het zo, dat normale mensen (zoals u en Mallemoeder) ons hand op de knip houden als het gaat om nonsens-boekerij. New agers echter niet. Dat zijn randdebielen die alles geloven en grif een boekenplankje vullen met blablabla-verhaaltjes. En ze betalen er goed voor.

Mocht u nu als weldenkend mens toch nieuwsgierig zijn naar de zieleroerselen van onze zweverige, labiele en zwakbegaafde medemens, dan moet u gewoon wat geduld hebben. Mallemoeder voorspelt u dat al die lectuur vanaf 1 januari 2013 voor een cent per exemplaar verkocht gaat worden. Ofschoon u dat eigenlijk al wist, wil Mallemoeder het toch maar gezegd hebben: u bent gewaarschuwd.

Kleinduimpje?

Standaard

sitchinsduim
Volgens een groot aantal oplichters en hun vele onnozele volgelingen zorgt de komst van Nibiru (ofwel Planeet X) in 2012 voor rampzalige gebeurtenissen of in het meest milde geval voor grote veranderingen. Nou, Mallemoeder zal u even uit de droom helpen: Het is allemaal flauwekul! Er bestaat geen planeet Niburu of Planeet X die in 2012 langs Aarde scheert. Nibiru is een verzinsel van de heer Zacharia Sitchin. Deze malloot zegt documenten van Sumerische afkomst gevonden, bestudeerd en vertaald te hebben, en waarin te lezen is dat Nibiru elke 3600 jaar een baan om de zon zou beschrijven. Dat zuigt hij uit zijn duim, lieve mensen! Net zoals fraudeur Von Dänichen zijn verhaaltjes uit zijn duim zoog toen hij in de gevangenis zat. De fantast Sitchin heeft verzonnen dat de Sumeriërs schreven dat de Aarde in het verre verleden bezocht is door aliens die Anunnaki heten. Hoe groot kan een duim zijn? Maar dat is nog niet alles. Volgens een zekere mevrouw Nancy Lieder die zegt in contact te staan met die Anunnaki-aliens (google: Zetatalk) vertelden deze Anunnaki haar dat de Aarde in groot gevaar verkeerde: in het jaar 2003 zou een grote catastrofe plaatsvinden op Aarde… Enfin, op zijn Jehova’s-Getuige-wijze is die gebeurtenis inmiddels verschoven naar 2012 wat natuurlijk goed uitkomt met die vermeende Maya-voorspelling.

Nu hoort Mallemoeder u zeggen: De Sumeriërs vormden een hoge beschaving, deden veel astronomische voorspellingen en ze wisten van het bestaan van Uranus, Neptunus en Pluto. Waarom zouden we de voorspellingen van de Sumeriërs met betrekking tot Nibiru niet geloven? Wel, laten we niet overdrijven he? De naam Nibiru wordt in de Babylonische astrologie (a-s-t-r-o-l-o-g-i-e) weleens geassocieerd met de god Marduk. Nibiru is een bescheiden karakter in een scheppingsverhaal ten tijde van koning Assurbanipal die leefde van 668-627 voor gristus. De Sumerische beschaving bloeide echter vanaf de 23ste eeuw tot de 17de eeuw voor gristus. Dat Nibiru (ofwel Planeet X) een planeet is en dat die bij de Sumeriërs bekend was, is een fabeltje en is gewoon verzonnen door duimenman Sitchin. De Sumeriërs hadden verstand van landbouw en van watermanagement en konden mooi schrijven. Maar ze wisten niets van het bestaan van Uranus, Neptunus en Pluto. Ze wisten niet eens dat de planeten om de zon draaien. Claims dat de Sumeriërs grote astronomische kennis bezaten, of dat ze een god hadden die Nibiru heette en/of dat ze kennis hadden van het bestaan van de planeet Niburu, komen uit de koker van de fabeltastische Sitchin.

Maar, zegt u dan weer, er komt volgens de Maya-kalender in 2012 wel een einde aan de wereld. De Maya waren toch goed in astronomische voorspellingen? Ach, aan duimen geen gebrek! Er komt geen einde aan de wereld in 2012. In de eerste plaats houdt een kalender de voortschrijdende tijd bij. Een kalender voorspelt helemaal niets. Ook de Maya-kalender niet. En zo accuraat als onze huidige kalender was die Maya-kalender toch echt niet, hoor. Kijk, Mallemoeders keuken-kalender eindigt op 31 december 2009. De volgende dag is het gewoon nieuwjaar. En ‘geloof’ Mallemoeder: er gaat zich dan geen ramp voltrekken.

Dus, hoor ik u teleurgesteld concluderen, Nibiru en 2012 is niet meer dan een hoax? Yep! Een Jehova’s-Getuige-achtige hoax! Of Mallemoeder kan bewijzen dat het een hoax is? Da’s niet logisch. De goedgelovige patiënten moeten de einde-der-tijden-profeten-oplichters om bewijs vragen dat hun flauwekul geen hoax is, maar waar. En niet aan weldenkende mensen. Maar komt het bijvoorbeeld niet bij de patiënt op om eens te vragen waar Niburu (Planeet X) zich nu bevindt? Over twee-en-een-half jaar is het zo ver. We moeten hem toch al kunnen zien? Ooh, de NASA houdt de planeet voor ons verborgen… Ooh, nou ja… Dat wist Mallemoeder niet…