Niks mooier dan de vrije zondag!

Standaard

Is het geloven in het bestaan van een God vergissing?

Adam en Eva hebben een navel!

Eeen kniesoor die er op let…

Op die vraag heeft Mallemoeder in haar blog ook al eens aandacht geschonken. Net zoals aan de wonderbaarlijke verhalen en getuigenissen uit de Bijbel des Heeren! Wat vaststaat, is echter dat de wonderen zoals gedefinieerd in de Bijbel veelal in strijd zijn met de natuurwetten. De kans dat het wonder werkelijk is gebeurd is vele malen kleiner dan de kans dat de getuige van het wonder liegt of zich heeft vergist. Het fenomeen van mensen die liegen of zich vergissen is zeker niet contradictoir met onze ervaring (iedereen heeft immers ervaring met mensen die ”moedwillig” liegen of zich vergissen). Ik denk dat we dit argument kunnen uitbreiden naar alle vormen van bijgeloof, psychische wanen en wat je al niet meer kunt verzinnen: de kans dat iemand die beweert door Marsmannetjes in een UFO te zijn ontvoerd (bijvoorbeeld een Robbertje v/d Broeke) of boodschappen uit het dodenrijk zegt te ontvangen de waarheid spreekt, is significant kleiner dan de kans dat zij zichzelf willen misleiden. Verder lezen

Advertenties

Coen, Taede, Renzo en Werner…

Standaard
Een wuft wezen

De mens is wuft: Mevrouw E. de Smetsaed

Op 6 januari 2014 werd Bremen opgeschrikt door een UFO.
Op 6 januari 2014 denkt Taedes: “we gaan religie weer ff verbinden met wetenschap!
Op 6 januari 2014 denkt Mallemoeder nog: “Wacht es ff: Renzo zegt dat ze geen vleugels hebben… Dus, Taedes, je hebt een puntje!”
Op 7 januari 2014 wordt Coen Vermeeren dus flink ondervraagd door de EO.
Op 7 Januari 2014 denkt Mallemoeder nog steeds: “Krijg nou tieten met die Galactische Federatie!”
Op 7 januari 2014 komt de NOS echter in enen met een Leiter, met een UFO-Führer… die rept over een radarengel!

Ergo: alle gekheid op een stokje!
De mens is een wuft wezen… Werner nicht… Und Mallemuttie auch nicht…

Geef misbruikers een beschermheilige

Standaard

Kerkprins Fransje Wiertz

Kerkprinsje Fransje Wiertz draagt over het algemeen liever geen onderbroek…


Internet – Seksueel misbruikers binnen de rooms-katholieke kerk zouden een eigen beschermheilige moeten krijgen. Mallemoeder brak hiervoor de puddinglans van bisschop Frans Wiertz van Roermond tijdens een aantal beurten op een kleuterschool. Mallemoeder wil dat de opgepakte Oliver Shanti deze patroon voor de seksueel misbruiker wordt.

Procedure
Mallemoeder wil dat Shanti hiervoor zalig wordt verklaard en zij start daartoe een procedure. Mallemoeder verklaart het dossier over Shanti compleet, zodat het nu naar Rome kan. Mallemoeder beslist de komende maanden zelf over de zaligverklaring. Mallemoeder verwacht dat Shanti daarom snel zalig wordt verklaard. Normaal is voor een zaligverklaring het bewijs van een wonder nodig, maar omdat Shanti als bij wonder kinderen kan misbruiken, kan deze stap worden overgeslagen.

Excuses
Veel seksueel misbruikers hebben onlangs excuses aangeboden voor het misbruik dat Shanti heeft gepleegd. “Een heel moedige daad, zeker voor misbruikers”, zo zei Mallemoeder vrijdag. Het bezoek vlak voor kerstmis van Mallemoeder aan een chat-room waar slachtoffers van seksueel misbruikers worden herdacht, was voor de seksueel misbruikers in Mallemoeders omgeving een klap in het gezicht. “Surry!”, aldus Mallemoeder. Mallemoeder erkent de rooms-katholieke kerk niet. Daarom kon de zaligverklaringsprocedure niet overal worden gehouden, maar vond die in Nederland plaats. In de schoot van Mallemoeder…

Bron

Zienswijze (2): Aanvullende gronden…(1)

Standaard

vermeeren
Op 20 maart 2013 verscheen een stukje op deze site naar aanleiding van (een) het diepteinterview met de heer C. Vermeeren s.s.t.t over diens nog te verschijnen boek “Ufo’s bestaan gewoon” Een wetenschappelijke visie. De maker van dit diepteinterview, de heer Taede A. Smedes (hierna te noemen eiser) uitte grote bezwaren tegen het plaatsten hiervan en eiste permanente verwijdering van het blog binnen 24 uur. Werd daar geen gehoor aan gegeven, dan zou eiser een officiële klacht indienen bij de bevoegde instanties. Hetgeen geschiedde.

Mallemoeder (hierna te noemen cliënte) betreurt dat natuurlijk en wil graag aan haar zienswijze aanvullende gronden toevoegen.

4) Naar aanleiding van het dit interview hoopt cliënte dat de heer Taede A. Smedes zijn EO-broeders niet dagvaardt met het oogmerk zijn EO-broeders uit het publieke bestel te weren.

5) Ofschoon cliënte zich niet kan vinden in het credo van de medewerkers van de EO, heeft zij de medewerkers van de EO hoog zitten daar voornoemden altoos blijk geven hun huiswerk gemaakt te hebben. In onderhavige geval hebben zij zich er – naar de mening van cliënte – vanaf gemaakt met een jantje-van-leiden. Cliënte is van mening dat de heer C. Vermeeren s.s.t.t. malle dingen ventileert die sinds het ontstaan van die malle dingen al (op mondiaal niveau) debunked zijn.

6) Cliënte hoopt dat de heer Teade A. Smedes zijn god vindt zonder enigerlei sancties van welke aard dan ook en aan wie dan ook (cliënte bidt u: laat haar heur blog behouden…)

Namens cliënte,

Hoogachtend,

Jan-Jacob van de Karbargenbok c.s.
raadsheer in dezen

Zienswijze

Standaard

boetekleed
Op 20 maart 2013 verscheen een stukje op deze site naar aanleiding van (een) het diepteinterview met de heer C. Vermeeren s.s.t.t over diens nog te verschijnen boek “Ufo’s bestaan gewoon” Een wetenschappelijke visie. De maker van dit diepteinterview, de heer Taede A. Smedes (hierna te noemen eiser) uitte grote bezwaren tegen het plaatsten hiervan en eiste permanente verwijdering van het blog binnen 24 uur. Werd daar geen gehoor aan gegeven, dan zou eiser een officiële klacht indienen bij de bevoegde instanties. Hetgeen geschiedde.

Mallemoeder (hierna te noemen cliënte) betreurt dat natuurlijk en wil daar graag haar zienswijze aan toevoegen.

1) Cliënte betreurt het ten zeerste dat zij het diepteinterview met de heer C. Vermeeren s.s.t.t. van de hand van eiser integraal en zonder toestemming van eiser heeft geplaatst.

2) Cliënte betreurt haar keuze het woord ‘ufo’ te hebben vervangen door ‘mal ding’ (dan wel ‘ufo’s’ door ‘malle dingen’) in het diepteinterview. En ofschoon cliënte volhardt in haar overtuiging dat deze keuze – in tegenstelling tot wat eiser wellicht veronderstelt – geen afbreuk doet aan de inhoud van het gewraakte diepteinterview, ziet cliënte nu in dat het toch geen pas geeft te suggereren dat de titel van het boek van de heer C. Vermeeren s.s.t.t. met hetzelfde gemak “Malle dingen bestaan gewoon” Een wetenschappelijke visie had kunnen luiden. Want behalve dat deze suggestie wetenschappelijk geen hout snijdt, ziet cliënte nu in dat het krenkend kan zijn voor bepaalde groepen mensen in hun zoektocht naar alles ken. Cliënte ziet tevens in dat censuur – een van de nog meest milde vormen van terechtstelling – heeft bijgedragen tot deze bewustwording.

3) Cliënte hoopt van ganser harte dat deze onverkwikkelijke zaak bij dezen in den minne is geschikt.

Namens cliënte,

Hoogachtend,

Jan-Jacob van de Karbargenbok c.s.
raadsheer in dezen.

Niet vaccineren is een kwestie van geloof…

Standaard
Er moet vooral niet gevaccineerd worden, da's duidelijk...

Er moet vooral niet gevaccineerd worden, da’s duidelijk…

De afgelopen maanden zijn in Pakistan, Nigeria en Afghanistan een aantal zorgverleners vermoord omdat zij mensen vaccineerden tegen polio. In december 2012 werden in Pakistan 9 broeders en zusters doodgeschoten tijdens gecoördineerde aanvallen en in januari van dit jaar, hatseflats, nog eens zeven, waarna de Pakistaanse overheid het besluit nam de vaccinatie-teams onder paramilitaire en politie-bescherming hun werk te laten uitvoeren. Tijdens hun beschermende taak werden er in de maanden januari en februari twee politieagenten vermoord… En oja, in Nigeria werden er begin februari van dit jaar in Nigeria 9 verpleegsters vermoord tijdens hun vaccinatie-werkzaamheden. In Nigeria, een land waar nog niet eerder dergelijke aanvallen waren gerapporteerd… Verder lezen