Paranoia als goudmijn…

Standaard

conspiracy_theories_are_funny_by_samuraimujuru-d2yzme2 Mallemoeder wil u niet bang maken, maar: Er is een hoogstintelligente machtselite die achter de schermen en door middel van bloedige staatsgrepen de wereldbevolking tot slaaf heeft gemaakt. Deze uiterst machtige “powers that be” controleren niet alleen de media, maar manipuleren ons voedsel, onze medicijnen en vaccineren ons met drugs, kwik en andere stoffen om ons onder de duim te houden. Degene die dit doorzien worden bestookt met de door deze machtige elite in gang gezette luchtvervuiling, ethervervuiling, fluor in het drinkwater en chemtrails, terwijl valse-vlag-oorlogen hun macht consolideren.
Bron van deze samenvatting… Verder lezen

Advertenties

Natuurlijke mummies stellen inwoners Fries stadje voor raadsel

Standaard

vrijdag, 14 december 2012 13:02 geplaatst in: Archeologie

Wieuwerd

Friese droogkloot…


Natuurlijke mummies stellen inwoners van Fries stadje voor raadsel. De natuurlijke mummies die op een begraafplaats in Friesland worden gevonden doen inwoners van de Lage Landen versteld staan. De lichamen blijven zonder enige vorm van behandeling zeer goed bewaard.

Het mysterie rond de natuurlijke mummies van Wieuwerd stelt mensen al sinds mensenheugenis voor een raadsel.

Niemand weet waarom de lichamen zo goed bewaard blijven, wel wordt er druk gespeculeerd. “Er zouden twee mogelijkheden zijn,” zei koster Scheltema van Harinxma toe Slooten van de Hervormde Kerk. “Het zou te maken kunnen hebben met het klimaat, maar meer mensen geloven dat het door het voedsel komt.”

Veel lokale bewoners denken dat het regionale dieet, met name roerom, verantwoordelijk is voor het behoud van de lichamelijke resten. De roerom is gemaakt van een krachtige grassoort waartoe ook het graan behoort.

Anderen denken dat het te maken heeft met de locatie van de begraafplaats. “Ik denk dat de locatie van de begraafplaats hier verantwoordelijk voor is,” zei Johanna van Aerssen van Sommelsdijck, een lokale bewoner. “Het heeft iets te maken met het universum, omdat het op de oude begraafplaats nooit is voorgekomen.”

De opzichters van de begraafplaats bevestigden dat de lichamen niet gebalsemd of anderszins behandeld zijn. Een aantal nabestaanden heeft ermee ingestemd dat de stoffelijke resten van overleden familieleden worden tentoongesteld aan het publiek.


Bron: Crackpots.

Euh… Gelukkig Nieuwjaar!

Standaard

Gelukkig Nieuwjaar 2013

De Maya-voorspelling ten spijt…

“From [this] distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it’s different. Consider again that dot. That’s here. That’s home. That’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,” every “supreme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there – on a mote of dust suspended in a sunbeam.
The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity – in all this vastness – there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known, so far, to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known.”

Bron: Pale Blue Dot
Bronnen voor de gelovigen:
Een wijze beschaving…
De mystieke Maya-oudsten…
De Maya-voorspellingen op schaal…

Maya, apocalyps, Atlantis en dood. Niburu-punt-AD lift nog even mee en legt uit…

Standaard

AD_NIBURU

AD verklaart de relatie tussen de Maya, de apocalyps en Atlantis…


Een korte samenvatting:
Komt er op 21 december een apocalyptisch einde aan de ons nu bekende wereld – zoals blijkbaar één à twee procent van de wereldbevolking lijkt af te leiden uit de Mayakalender? Een wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is er niet…

Desalniettemin…
Want 14% gelooft dus dat we het einde van de beschaving gaan meemaken. Zeg nu zelf: vulkanen bestaan in de categorie 1 (vulkaantje) tot en met 8 (supervulkaan).

Zijden draadje…
Voor een supervulkaan als veroorzaker van een nieuwe ijstijd gaan we 22.500 jaar terug. Volgens een hypothese leidden de gevolgen van een uitbarsting van 73.000 jaar geleden bijna tot het uitsterven van de mens.

Massa-extinctie…
Dat was trouwens niet de enige keer dat een volledig ras op de rand van extinctie kwam als gevolg van een vulkaanuitbarsting. Denk aan de ondergang van de Neanderthalers zo’n 29.000 jaar geleden. En 251 miljoen jaar geleden zorgde een uitbarsting in Siberië waarschijnlijk voor een van de grootste massa-extincties ooit. En dan zwijgen we nog over de Perm-Trias-massa-extinctie…

Atlantis en de supervulkaan…
Een deel van de aarde rond de vulkaan kan instorten. “Dat is trouwens ook een hypothese waardoor Atlantis van de kaart werd geveegd…”

Geringe kans, maar toch…
De kans dat de jongsten onder ons dat in hun leven nog meemaken is amper 0,15 procent. Dat is dus een kleine kans, maar wel 12 keer zo groot als de kans dat we in diezelfde periode uitsterven door de inslag van een asteroïde.

Bron: Het volledige, doorwrochte artikel in het Algemeen Dagblad.
Update: 13 december, niburu.ad doet wederom een beroep op uw doodsangsten…

Wetenschappelijk feit: Astronomen zijn verraders!

Standaard

Wetenschappelijke UFO-conferentie

Opmerkelijk
Mallemoeder schat dat er wereldwijd enkele tienduizenden professionele astronomen en wellicht enkele honderdduizenden amateurastronomen zijn. Het is een grove schatting maar Mallemoeder zal er niet ver naast zitten… Al die mensen speuren dagelijks en nachtelijks om hen moverende redenen het universum af. Het is opmerkelijk dat geen van deze vorsers gewag maakt van de oorlogen tussen sterrenstelsels, waarin reptilians en greys elkaar afslachten, met als inzet de heerschappij over de Aarde. Opmerkelijk, omdat er toch heel wat wordt afgeknokt in het heelal. Waarschijnlijk houden astronomen ons voor het lapje.

Echt nieuws
Gelukkig is er een marginaal groepje uitverkorenen dat ons wel op de hoogte houdt en ons dagelijks voorziet van een portie echt nieuws. Het is ronduit ongelooflijk wat er zich zoal afspeelt tot in de diepste krochten van het hemelgewelf. Naast het laser-gekletter wordt er echter ook geluld in de ruimte. En dat laatste is fijn want dat scheelt uiteindelijk een hoop bloedvergieten, zowel in de kosmos als op Aarde. En, ook niet onbelangrijk, naarmate het nieuws over de bloedige strijd tegen de achtergrond van het uitspansel binnendruppelt, gaat ook de wetenschap zich er meer en meer mee bemoeien. De visie van de astronomen ten spijt…

De ware aard
Een van die wetenschappers, uit de school van Shitzin en begiftigt met een Dänikeniaanse nauwkeurigheid, is Michael Tellinger. Auteur, onderzoeker en wetenschapper Tellinger organiseerde onlangs een wetenschappelijk conferentie om op wetenschappelijk niveau van gedachten te wisselen met andere wetenschappers over de Aarde, die is uitgegroeid tot een slagveld voor buitenaardse wezens die hun eigen politieke agenda veiligstellen en een voorschot nemen voor de toekomst van onze planeet. “Er is een strijd om de aarde door een aantal duistere krachten. Alle regeringen in de wereld zijn marionetten en instrumenten om de wil van een kleine groep individuen te implementeren. Dit alles is in gang gezet door buitenaardse wezens die ongeveer driehonderdduizend jaar geleden naar de aarde kwamen, op zoek naar goud. Zij waren ook verantwoordelijk voor het creëren van de mensheid…”.
Dat verklaart meteen de ware aard van astronomen: er zijn verraders onder ons.

Morgen weet u wat er vandaag gaat gebeuren

Standaard


Een licht in zijn tijd...

Wie was Nostradamus niet?
Michel de Nostredame leidde een buitengewoon leven. Maar: Hij was geen jood die zich bekeerde tot het christendom. Een van zijn grootvaders was joods, maar hij erfde geen bijzondere gaven. Hij had geen grootvaders die arts waren aan adelijke hoven in Frankrijk. Hij ging niet naar Montpellier in 1521 om geneeskunde te studeren. En hij bleef daar ook niet als leraar. In plaats daarvan zwierf hij op het platteland 1521-1529 en leerde zichzelf de kunst van apotheker. Zijn vrouw en twee kinderen stierven aan een ziekte, maar er is geen bewijs dat het de pest was. Hij maakte geen gebruik van antiseptica, want die waren onbekend in zijn tijd. Hij heeft nooit aanbevelingen gedaan voor een vetarm dieet of meer lichaamsbeweging. Er is geen bewijs dat hij Copernicaanse ontdekkingen over het zonnestelsel heeft gedaan. Zijn enige (vermeende) contact met de inquisitie was een uitnodiging om commentaar te leveren op de kwaliteit van brons gieten, maar hierover bestaat geen documentatie dat dit ooit gebeurd is. Al het bewijsmateriaal geeft aan dat hij altijd op zeer goede voet stond met de Kerk. Hij stond niet op de Index van Verboden Boeken van het Vaticaan in 1781, omdat het Vaticaan geen dergelijke lijst had in 1781. Hij heeft nooit geknield voor een Franciscaner monnik die voorbestemd was paus te worden. Als schrijver, van ‘profetische geschriften’ was Nostradamus onbekend bij leven. Hij kreeg bekendheid door het schrijven van kookboeken en almanakken, die niet meer accuraat waren dan andere almanakken uit die tijd. Zijn profetieën werden niet genoemd door de eeuwen heen. Ze werden niet geschreven in code, maar in (rijmende) verzen. Zijn astrologische bevindingen waren rampzalig verkeerd met flagrante astronomische fouten, die zelfs door andere astrologen uit die tijd als fout werden beschouwd. Hij had geen een bak met water als een “magische spiegel”, die hij gebruikte bij het schrijven van zijn ‘profetieën’. Hij gebruikte een gewone spiegel. Hij voorspelde zijn eigen dood niet. Hij is niet rechtop begraven en er is geen documentatie die rept van een medaillon of iets anders met zijn overlijdensdatum erop geschreven…
Ongeveer de enige populaire opvatting die waar is over Nostradamus is dat hij een bekende en gerenommeerde pestdokter was, hoewel hij zelf toegaf spijt te hebben dat hij nooit enige genezing of preventieve maatregelen die werkten had kunnen vinden. De rest is hoofdzakelijk de gebruikelijke kletskoek.

Hoe nauwkeurig zijn zijn ‘voorspellingen’?
Je kunt een bibliotheek vullen met boeken waarin wordt uitgelgd dat de kwatrijnen overeenkomen met belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Waarbij moet worden opgemerkt dat alles natuurlijk ontcijferd en gepubliceerd is nadat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Niemand heeft ooit de ‘geschriften’ van Nostradamus aangehaald om een ​​toekomstige gebeurtenis in specifieke termen te voorspellen en die later ook nog is uitgekomen. Het moge duidelijk zijn dat zijn geschriften worden geëxploiteerd op een aantal misleidende manieren: dubbelzinnige en ronduit verkeerde vertalingen, creatieve interpretaties, hoax-geschriften, fictieve berekeningen en het breken van de niet-bestaande codes in zijn kwatrijnen. Het draagt allemaal bij aan de grote hoeveelheid van Nostradamus-nepperij. Vrijwel elk boek bevat gewoon onzin. Het grootste probleem met de moderne Nostradamus interpretaties is de vertaling. Nostradamus schreef in de 16de eeuw het Frans dat significant verschilde met het moderne Frans. En je kunt op verschillende manieren vertalen: Het vinden van soortgelijke betekenis in de moderne Franse taal en deze vervolgens weer te vertalen naar het Engels, letterlijk of figuurlijk. Of het uitvoeren van directe woord-voor-woord-vertalingen naar het Engels. Of door het interpreteren van waarschijnlijke betekenissen en deze vervolgens te vertalen in het Engels of parafraseren in het moderne Frans. Hoe dan ook, al deze methoden leiden tot moderne betekenissen die sterk kunnen verschillen van wat Nostradamus oorspronkelijk schreef. Bovendien beweren sommige Nostradamus-gelovigen dat hij schreef in een code of dat hij woorden verving. Uiteraard geeft kletskoppen dit een vrijbrief om zowat elke claim te communiceren over wat Nostradamus ‘echt’ bedoelde… Sommigen beweren zelfs hij, uit dat angst voor vervolging wegens ketterij, wel gedwongen werd om ‘vaag’ te schrijven, maar daar is geen historisch bewijs voor. En sommige boeken en websites gaan zelfs zo ver te beweren dat ze anagrammen hebben gevonden in moderne Engelse vertalingen of, nog maffer, Engelse anagrammen in Franse vertalingen.

Erika Cheetham
De meest creatieve van de Nostradamus-tolken was ook meteen een de meest vurige gelovige en biografe, Erika Cheetham, schrijfster van enkele van de meest populaire boeken over de voorspellingen van Nostradamus. U kent haar vast wel: Zij is verantwoordelijk voor herinterpretatie van Nostradamus verwijzing naar Hister, een deel van de Beneden-Donau rivier de regio, als een verkeerd gespeld verwijzing naar Adolf Hitler. Cheethams boeken staan bol van historische gebeurtenissen, waarin ze de kwatrijnen van Nostradamus met woord, naam en nummer verving wanneer het haar uitkwam en noemde ze dan “verbazingwekkend nauwkeurige voorspellingen”. Af en toe werd ze overmoedig en maakte toekomstvoorspellingen, en wanneer de voorspelling niet uitkwam (…) had ze in bijgewerkte edities van haar boeken het probleem opgelost met nieuwe namen en data: eerst wordt een tekst geïnterpreteerd met verwijzingen naar Moammar Khadafi, en later veranderde ze die in de Ayatollah Khomeini, en weer later veranderde ze dat weer in Saddam Hoessein. De Nostradamus-boeken van Erika Cheetham kunnen met een korreltje zout worden genomen. En dat wist ze zelf ook wel: “It’s all rubbish, you know. Some of it is so vague and tortured and you could bend all sorts of events to fit.”

Nostradamus voorspelde helemaal niets. Hij was in werkelijkheid een van de briljante lichten van zijn tijd. Om hem op te zadelen met valse verhalen en urban legends is een gebrek aan respect dat de man eigenlijk verdient. Waardeer zijn bijdragen aan de geneeskunde en de Renaissance literatuur, en bagatelliseer zijn werk niet in het voordeel van een voorgewende geschiedenis in dienst van paranormale magische krachten.

Mallemoeder zegt, “Het zit ongeveer als volgt…”