De chemie van de taal…

Standaard

Lulkoek 1: Een chemie-vrij leven heeft uzelf in de hand
De chemische realiteit is dat je geen chemische stof-vrij leven kunt leiden, want alles is gemaakt van chemicaliën. Chemische stoffen zijn gewone stoffen en de chemie is de wetenschap die deze stoffen bestudeert, hun structuur, hun eigenschappen en eventuele reacties die zich voordoen als ze veranderen in andere stoffen. Claims dat de producten “chemisch vrij” zijn onwaar. Er zijn geen alternatieven voor chemicaliën. Er zijn slechts keuzes over welke chemische stoffen te gebruiken en over hoe ze worden gemaakt.

Lulkoek 2: Door de mens gemaakte chemische stoffen zijn inherent gevaarlijk

De chemische realiteit is dat de chemische stoffen die worden geproduceerd door mensen of gekopieerd worden uit de natuur of direct geëxtraheerd worden uit de natuur. “Chemische stof” zegt Mallemoeder niet veel over zijn eigenschappen. In termen van veiligheid is “chemische stof”, (“industriële stof”, “synthetische stof”, “kunstmatige stof” en “door de mens gemaakte stof”) niet per se schadelijk en een “natuurlijke stof” (?) is niet noodzakelijkerwijs beter.

Lulkoek 3: Synthetische chemicaliën veroorzaken veel kankers en andere ziekten

De chemische realiteit is dat veel beweringen over chemische stoffen die worden ‘gekoppeld’ aan ziekten ons gewoon vertellen dat een chemische stof aanwezig was toen een effect zich heeft voorgedaan. Dat is toch iets anders dan dat het aantoont dat de chemische stof het effect veroorzaakt. In tegenstelling tot het alterneutisch geneuzel ligt het in de aard van de wetenschap (experimenten) dat veel misverstanden verdwijnen wanneer een nader onderzoek is gedaan, of dat ze anderszins te verklaren zijn.

Lulkoek 4: Blootstelling aan een cocktail van chemische stoffen is een tikkende tijdbom

De chemische realiteit is dat, hoewel ‘cocktails’ en ‘tijdbommen’ lekker alarmerend klinken, we altijd al blootgesteld staan aan veel verschillende chemische stoffen, want de natuur is een ‘cocktail van chemische stoffen “. Moderne technologie stelt ons echter in staat minuscule hoeveelheden van die stoffen op te sporen.

Lulkoek 5: Het is noodzakelijk te voorkomen dat de mens chemische stoffen produceert
De chemische realiteit is dat, voor zover er een ‘noodzaak’ voor iets zou zijn, gesynthetiseerde en door de mens gemaakte chemische stoffen samenlevingen enorme kansen hebben gegeven als het gaat om het oplossen van problemen.

Lulkoek 6: We zijn onderwerpen in een ongereguleerd, ongecontroleerd experiment
Mallemoeder zegt: Neem een glaasje van het huis!
Een cocktailtje, een tikkende tijdbom van:  butanol, iso-amyl alcohol, hexanol, fenyl ethanol, tannine, benzylalcohol, cafeïne, geraniol, quercetine, 3-galloyl epicatchin, 3-galloyl epigallocatchin en anorganische zouten.
En dan snel opzouten, organisch of anorganisch. Het is Mallemoeder om het even!
Alterneutische geitenwollensokken zijn toch niet meer te redden…

Advertenties