Psychologische horrorscoop 2013…

Standaard

Manuela_met_het_mondjeDe hororrscoop van 1 januari 2013 blijft ook zijn werking houden, maar vooral in de wereld van dualiteit. Ik vermoed dat er nu wel een soort scheiding gaat komen tussen mensen die nog in de oude energie leven en zij die dat voornamelijk vanuit de nieuwe energie doen. Het komende jaar (jaren) zal het vermoedelijk nog zoeken zijn naar het leven in eenheid. Maar misschien gaat het allemaal wel veel langer duren of misschien is er toch als donderslag bij heldere hemel een totale transformatie. De snelheid waarmee het transformatieproces zich zal voltrekken is voor mij niet helemaal zeker, maar de beschreven transformatieprocessen in dit artikel worden door veel mensen al voor de 21ste december 2012 ervaren. De jaarhorrorcoop van 1-1-2013 laat zien dat het innerlijk gaat om het vinden van een nuttige besteding van je tijd en leven. (oorzaak en gevolg). Verder lezen

Advertenties

Morgen weet u wat er vandaag gaat gebeuren

Standaard


Een licht in zijn tijd...

Wie was Nostradamus niet?
Michel de Nostredame leidde een buitengewoon leven. Maar: Hij was geen jood die zich bekeerde tot het christendom. Een van zijn grootvaders was joods, maar hij erfde geen bijzondere gaven. Hij had geen grootvaders die arts waren aan adelijke hoven in Frankrijk. Hij ging niet naar Montpellier in 1521 om geneeskunde te studeren. En hij bleef daar ook niet als leraar. In plaats daarvan zwierf hij op het platteland 1521-1529 en leerde zichzelf de kunst van apotheker. Zijn vrouw en twee kinderen stierven aan een ziekte, maar er is geen bewijs dat het de pest was. Hij maakte geen gebruik van antiseptica, want die waren onbekend in zijn tijd. Hij heeft nooit aanbevelingen gedaan voor een vetarm dieet of meer lichaamsbeweging. Er is geen bewijs dat hij Copernicaanse ontdekkingen over het zonnestelsel heeft gedaan. Zijn enige (vermeende) contact met de inquisitie was een uitnodiging om commentaar te leveren op de kwaliteit van brons gieten, maar hierover bestaat geen documentatie dat dit ooit gebeurd is. Al het bewijsmateriaal geeft aan dat hij altijd op zeer goede voet stond met de Kerk. Hij stond niet op de Index van Verboden Boeken van het Vaticaan in 1781, omdat het Vaticaan geen dergelijke lijst had in 1781. Hij heeft nooit geknield voor een Franciscaner monnik die voorbestemd was paus te worden. Als schrijver, van ‘profetische geschriften’ was Nostradamus onbekend bij leven. Hij kreeg bekendheid door het schrijven van kookboeken en almanakken, die niet meer accuraat waren dan andere almanakken uit die tijd. Zijn profetieën werden niet genoemd door de eeuwen heen. Ze werden niet geschreven in code, maar in (rijmende) verzen. Zijn astrologische bevindingen waren rampzalig verkeerd met flagrante astronomische fouten, die zelfs door andere astrologen uit die tijd als fout werden beschouwd. Hij had geen een bak met water als een “magische spiegel”, die hij gebruikte bij het schrijven van zijn ‘profetieën’. Hij gebruikte een gewone spiegel. Hij voorspelde zijn eigen dood niet. Hij is niet rechtop begraven en er is geen documentatie die rept van een medaillon of iets anders met zijn overlijdensdatum erop geschreven…
Ongeveer de enige populaire opvatting die waar is over Nostradamus is dat hij een bekende en gerenommeerde pestdokter was, hoewel hij zelf toegaf spijt te hebben dat hij nooit enige genezing of preventieve maatregelen die werkten had kunnen vinden. De rest is hoofdzakelijk de gebruikelijke kletskoek.

Hoe nauwkeurig zijn zijn ‘voorspellingen’?
Je kunt een bibliotheek vullen met boeken waarin wordt uitgelgd dat de kwatrijnen overeenkomen met belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Waarbij moet worden opgemerkt dat alles natuurlijk ontcijferd en gepubliceerd is nadat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Niemand heeft ooit de ‘geschriften’ van Nostradamus aangehaald om een ​​toekomstige gebeurtenis in specifieke termen te voorspellen en die later ook nog is uitgekomen. Het moge duidelijk zijn dat zijn geschriften worden geëxploiteerd op een aantal misleidende manieren: dubbelzinnige en ronduit verkeerde vertalingen, creatieve interpretaties, hoax-geschriften, fictieve berekeningen en het breken van de niet-bestaande codes in zijn kwatrijnen. Het draagt allemaal bij aan de grote hoeveelheid van Nostradamus-nepperij. Vrijwel elk boek bevat gewoon onzin. Het grootste probleem met de moderne Nostradamus interpretaties is de vertaling. Nostradamus schreef in de 16de eeuw het Frans dat significant verschilde met het moderne Frans. En je kunt op verschillende manieren vertalen: Het vinden van soortgelijke betekenis in de moderne Franse taal en deze vervolgens weer te vertalen naar het Engels, letterlijk of figuurlijk. Of het uitvoeren van directe woord-voor-woord-vertalingen naar het Engels. Of door het interpreteren van waarschijnlijke betekenissen en deze vervolgens te vertalen in het Engels of parafraseren in het moderne Frans. Hoe dan ook, al deze methoden leiden tot moderne betekenissen die sterk kunnen verschillen van wat Nostradamus oorspronkelijk schreef. Bovendien beweren sommige Nostradamus-gelovigen dat hij schreef in een code of dat hij woorden verving. Uiteraard geeft kletskoppen dit een vrijbrief om zowat elke claim te communiceren over wat Nostradamus ‘echt’ bedoelde… Sommigen beweren zelfs hij, uit dat angst voor vervolging wegens ketterij, wel gedwongen werd om ‘vaag’ te schrijven, maar daar is geen historisch bewijs voor. En sommige boeken en websites gaan zelfs zo ver te beweren dat ze anagrammen hebben gevonden in moderne Engelse vertalingen of, nog maffer, Engelse anagrammen in Franse vertalingen.

Erika Cheetham
De meest creatieve van de Nostradamus-tolken was ook meteen een de meest vurige gelovige en biografe, Erika Cheetham, schrijfster van enkele van de meest populaire boeken over de voorspellingen van Nostradamus. U kent haar vast wel: Zij is verantwoordelijk voor herinterpretatie van Nostradamus verwijzing naar Hister, een deel van de Beneden-Donau rivier de regio, als een verkeerd gespeld verwijzing naar Adolf Hitler. Cheethams boeken staan bol van historische gebeurtenissen, waarin ze de kwatrijnen van Nostradamus met woord, naam en nummer verving wanneer het haar uitkwam en noemde ze dan “verbazingwekkend nauwkeurige voorspellingen”. Af en toe werd ze overmoedig en maakte toekomstvoorspellingen, en wanneer de voorspelling niet uitkwam (…) had ze in bijgewerkte edities van haar boeken het probleem opgelost met nieuwe namen en data: eerst wordt een tekst geïnterpreteerd met verwijzingen naar Moammar Khadafi, en later veranderde ze die in de Ayatollah Khomeini, en weer later veranderde ze dat weer in Saddam Hoessein. De Nostradamus-boeken van Erika Cheetham kunnen met een korreltje zout worden genomen. En dat wist ze zelf ook wel: “It’s all rubbish, you know. Some of it is so vague and tortured and you could bend all sorts of events to fit.”

Nostradamus voorspelde helemaal niets. Hij was in werkelijkheid een van de briljante lichten van zijn tijd. Om hem op te zadelen met valse verhalen en urban legends is een gebrek aan respect dat de man eigenlijk verdient. Waardeer zijn bijdragen aan de geneeskunde en de Renaissance literatuur, en bagatelliseer zijn werk niet in het voordeel van een voorgewende geschiedenis in dienst van paranormale magische krachten.

Mallemoeder zegt, “Het zit ongeveer als volgt…”

Astrologie is zeer verontrustend

Standaard

De dierenriem
De dierenriem is een band rond de hemel waar de zon, de maan en de planeten doorheen bewegen. De tekens van de dierenriem zijn de sterrenbeelden van de sterren binnen deze band. Tot zover zijn astronomen en astrologen het eens met elkaar. Volgens astrologen zijn er 12 tekens van de dierenriem. Nee dus! Er zijn 13 tekens van de dierenriem. Ze zijn Ophiuchus vergeten. Mallemoeder is weleens een Tweeling tegengekomen maar nog nooit een Ophiuchiantje… Maar enfin: Als je in juli geboren bent dan ben je volgens de dames en heren astrologen een Kreeft. Maar deze fantasten verzwijgen dat wanneer je bijvoorbeeld in 1973 bent geboren eigenlijk Tweelingen bent, omdat de zon in dat jaar in Tweelingen stond (precessie). Gorte kans dat je je leven laat beïnvloeden door het lezen van een verkeerde horoscoop. Verrassend hè?

Recente ontdekkingen
Tot 1781 waren er slechts vijf planeten bekend die, althans volgens de astrologen, ons leven beïnvloeden: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. In 1781 ontdekte de astronoom Sir William Herschel een bewegend voorwerp aan het zwerk, waarvan hij oorspronkelijk dacht dat het een komeet was. Later realiseerde men zich echter dat het object een meer planetaire aard: de gasreus Uranus.
In 1846 werd de ontdekking van de achtste planeet in ons zonnestelsel bevestigd. Door een ingenieus staaltje wiskunde en observatie merkten astronomen eigenaardigheden op in de manier waarop Uranus beweegt langs de hemel. Na zorgvuldige observatie werd besloten dat zwaartekracht van een ander voorwerp daar van invloed op moest zijn. Om kort te gaan: de positie van de nieuwe planeet werd berekend uit de bewegingen van Uranus en vervolgens telescopisch geïdentificeerd: Neptunus was gevonden. In 1930 volgde nog de ontdekking van Pluto…

Complete idioten

Drie recent ontdekte planeten! Astrologen hebben het natuurlijk nergens over en passen ze naadloos in hun lulkoekverhalen! Maar als deze planeten een reële impact op ons leven zouden hebben, dan moeten astrologen dat toch geweten hebben? Of toch op zijn minst een vermoeden? Nee dus… Astrologen hebben meer verstand van magie en feeënstof waarmee een planeet hier de mensen beïnvloed. Er zijn vier krachten die een rol spelen in het heelal en geen van die krachten spelen een rol van betekenis voor astrologen. Ze kennen ze niet eens! Mocht Mallemoeder een kracht over het hoofd zien, de vijfde, waarmee astrologen blijkbaar schermen, dan moeten ze haar maar eens vertellen hoe het werkt. Dank zij de moderne astronomie zijn er inmiddels honderden exoplaneten rond andere sterren ontdekt. Er zijn godbetert meer dan 200 miljard sterren in de Melkweg! Die ‘kracht’ moet dan toch ook van invloed zijn op ons. Mallemoeder denkt echter van niet, want anders zouden we allemaal rondrennen als complete idioten door al deze ‘invloeden’ die naar ons toe vliegen vanuit alle richtingen.

Verontrustend
Veel, zo niet alle horoscopen zijn gebaseerd op hopeloos verouderde informatie. Dat moet verontrustend zijn voor horoscoopgelovers. Maar er is iets dat misschien nog verontrustender is: Astrologie vertoond verdachte gelijkenissen met racisme. Het uitgangspunt van de astrologie is dat mensen, die geboren zijn op bepaalde tijden en plaatsen, specifieke, onderscheidende persoonlijkheidskenmerken delen. Mallemoeder is Weegschaal en zij is “diplomatiek, geraffineerd, idealistisch en sociaal”. Kreeften zijn “emotioneel, gevoelig en naar binnengekeerd”. Degenen die zijn geboren onder het teken Stier zijn “koppig, analytisch en methodisch…” enzovoort. Een belangrijke overeenkomst tussen astrologie en racisme is dat in beide gevallen personen worden beoordeeld door factoren die buiten hun controle vallen. Zoals mensen geen controle kunnen uitoefenen op hun huidskleur, hebben ze ook geen mogelijkheid te bepalen wanneer en waar ze worden geboren. Zowel astrologie en raciale stereotypen zijn gebaseerd op een kader van geloof dat in feite zegt: “Zonder zelfs je ook maar ontmoet te hebben, weet ik veel van en over je”. Racisten gaan op zoek naar voorbeelden van kenmerken en gedragingen van groepen mensen aan wie ze een hekel hebben. Ook astrologen zijn op zoek naar kenmerken waarvan ze geloven dat personen die zullen vertonen. Omdat mensen complexe persoonlijkheden zijn, zullen zowel racisten en astrologen gemakkelijk bewijs vinden ter bevestiging van hun geloof. Beide ‘geloven’ zijn gebaseerd op een systeem, dat uit gaat van onnozele vooroordelen: een individu beoordelen op basis van uit de lucht gegrepen opvattingen over de groep waartoe hij of zij behoort. Verbazingwekkend is het dat we niet zonder meer aannemen dat ‘negers lui’, ‘arabieren terroristen’ of ‘joden gierig’ zijn, dat we dan wel geloven dat Kreeften ‘emotioneel labiel’, Rammen ‘geboren leiders’ of Tweelingen ‘optimistische non-conformisten’ zijn…

Tien vervelende vragen…

Standaard

tienvragen

Als u morgen uw horoscoopje leest in uw al of niet gratis dagblaadje, of u wilt uw zweverige collega eens onaangenaam verrassen, stel uzelf of uw collega dan een van de volgende vragen:

1. Wat is de kans dat een twaalfde deel van de wereldbevolking dezelfde soort dag beleeft?
(Dagblad-astrologie gaat namelijk uit van 12 adviesjes per dag en dat betekent dat vijfhonderdmiljoen (500.000000) mensen dagelijks vrijwel hetzelfde meemaken…)

2. Waarom is voor astrologen het moment van geboorte belangrijker dan het moment van conceptie?
(Toen astrologie werd gevestigd, vond men de geboorte een van de belangrijkste (en exact te dateren) gebeurtenissen uit het leven van een mens. Van enige ontwikkeling daarvoor begreep men natuurlijk geen hol…)

3. Als de baarmoeder ons kan beschermen tegen astrologische invloeden, kunnen we dan niet een trucje uithalen met behulp van een biefstukje?
(Dank zij je moeders lijf word je voor je geboorte beschermd tegen de machtige hemelse krachten. Dan kunnen we de baby ook in biefstuk wikkelen en een gunstiger gesternte afwachten…)

4. Als astrologen zo goed zijn als ze zeggen, waarom zijn ze dan niet rijk?
(Een echte astroloog had schatrijk geworden met de huidige crisis en niet met hun 06-nummers…)

5. Zijn alle horoscopen die getrokken zijn voor de ontdekking van de drie buitenste planeten fout?
(Uranus, Neptunes en Pluto zijn namelijk respectievelijk in 1781, 1846 en 1930 ontdekt. Een beetje astroloog zou voor 1930 op zijn minst iets gemist moeten hebben…)

6. Is astrologie in essentie niet aarts-conservatief discriminatoir?
(In een beschaafde samenleving verwerpen we discriminatie op sekse, huidskleur, religie, nationaliteit en andere toevalligheden bij geboorte. Astrologen malen daar niet om. Zo mag een Leeuw niet trouwen met een Maagd…)

7. Waarom zijn al die verschillende astrologen-academies het zo oneens met elkaar?
(Geen idee…)

8. Als de astrologische invloed wordt bepaald door bekende krachten, waarom domineren de planeten dan?
(Zwaartekracht, getijde-krachten, magnetisme… Afhankelijk van de door hen bezochte academie, betrekken astrologen alles in hun voorspellingen. De krachten die een verloskundige uitoefent bij een geboorte evenwel niet…)

9. Als astrologische invloeden worden bepaald door krachten uit het universum, waarom speelt afstand dan geen rol?
(Een kracht die niet afhankelijk is van afstand zou een revolutionaire ontdekking inhouden voor de wetenschap en veel fundamentele wetten overhoop halen. Astrologen weten niet waar je het over hebt…)

10. Als astrologische invloeden wel worden bepaald door krachten, waarom is er dan geen aparte astrologie die rekening houdt met sterren, galaxies of quasars?
(Dat mag u zelf invullen…)