Kontlezeres zoekt recht!

Standaard

De konst van het kontlezen...
Het gebeurt niet vaak, maar Mallemoeder was toentertijd met stomheid geslagen… En voor het geval het nog niet tot u doordringt: Klikkerdeklik! Ja! Neen! Ja… Kontlezen is werkelijk een euh… euh… Nou ja, kontlezen bestaat echt! Daarom moet je er ook niet de draak mee steken! En dat is nu precies wat deze sufkoppen wel deden… Dus die kontlezeres werd boos, zo boos dat zij die sufkoppen wil aanklagen!
Mallemoeder zegt: “DOEN!”

Advertenties

Schop de kont van marginale religieuzen…

Standaard

Mallemoeder kan zich voorstellen dat veel skeptici niet al teveel tijd en energie willen steken in ‘geloof’. Niettemin schreeuwen de irrationele, onwetenschappelijke en gevaarlijke praktijken om de aandacht van de skepticus, omdat spirituele overtuigingen niet meer zijn dan pseudo-religieuze overtuigingen die in een pseudo-wetenschappelijk jasje aan de man worden gebracht.

Bewijs…
Spiritualiteit wordt door marginale religieuzen (lees: New Agers) gebracht als een wetenschappelijk verantwoorde religie en/of als een religieus verantwoorde wetenschap. Verkopers van New Age-kletskoek beweren dan ook steevast dat ze ooit skeptisch waren, totdat zij het licht zagen door het ‘andere bewijsmateriaal’. “Anekdotisch bewijs is ook bewijs…”. En het is toch geen toeval dat bij de apotheek de homeopathische preparaten naast de strips aspirine staan? En omdat kruiden ‘natuurlijk’ zijn, zijn ze per definitie veilig… Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat al duizenden jaren en de natuurgeneeskundige op de bedrand van de zieke is veel invoelender dan een reguliere arts… Wat nou, gebrek aan bewijs?!

Wetenschappelijke spiritualiteit…
Wetenschap wordt op alle terreinen vervangen door het exotische: Als het vreemd is (en vooral Oosters), dan is het tegelijkertijd doordrenkt met een onbetwistbare autoriteit en wijsheid. Wetenschap geeft spiritualiteit de geloofwaardigheid en beide gaan met het grootste gemak in elkaar over. Parapsychologie en postmodernisme (en dus New Age-gebabbel) hebben een wetenschappelijk uiterlijk. Feng Shui is aangepast voor het bedrijfsleven en er zijn handlezende financiële adviseurs. Homeopathische doses van het een of ander worden via de fysica gemengd met hyperdimensionale natuurkunde en taalkunde met een vleugje Neuro Linguïstisch Programmeren. Astrologie gaat met het grootste gemak over in astronomie en elektromagnetische lezers zijn wetenschappelijke instrumenten die worden ingezet bij de jacht op spoken…

Spirituele wetenschap...
Sommige wetenschappelijk geschoolde voorstanders van het ‘spirituele’ handelen niet alleen onnauwkeurig, ze huldigen meer dan eens gevaarlijke ideeën. De anti-vaccinatiebeweging maakt zich schuldig aan angst zaaiende campagnes, waardoor hele gemeenschappen vatbaar worden voor besmettelijke ziekten. Maanlandingen worden door samenzweringstheoretici op zo’n absurde manier weergegeven dat ze het publiek een volstrekt verkeerd beeld geven van het begrip van wetenschap. Er zijn zelfs revisionistische historici die bereid worden gevonden de geschiedenis te herschrijven. En zelfs als een spiritualistische theorie bewezen verkeerd is, dan zijn er altijd ‘wetenschappers’ die een wetenschappelijk verantwoorde conclusie wel willen herinterpreteren als ‘te corrigeren’. En wat dacht u hiervan: het einde van de wereld is sinds mensenheugenis altijd nabij geweest, maar plotseling wordt dit een metafoor voor de huidige mondiale problemen. En natuurlijk is de volgende op handen zijnde Armageddon de enige echte!

Leuren met spirituele concepten…
Er zijn wetenschappelijk geschoolden die met hun spiritualistische geleuter wetenschap verdacht maken en actief ondermijnen wat algemeen bekend is. Het zijn dit soort ‘wetenschappers’ die met hun pseudowetenschappelijk gebazel zorgdragen voor ‘academische’ onverantwoordelijkheid. Ze negeren de wetenschap, gooien hun formele opleiding te grabbel maar pronken tegelijkertijd met hun wetenschappelijke kwalificaties, zich beroepend op het lexicon van de wetenschap waaraan ze dan hun autoriteit aan ontlenen. De metataal van de fysica, wiskunde en neurowetenschappen wordt misbruikt om een beroep te doen op ‘de intelligentie’ van het publiek.
Herkenbare, vertrouwde termen worden misbruikt om zo overtuigend mogelijk te leuren met spirituele concepten. Spirituele wetenschapsbeoefenaars zijn psychische chirurgen, paranormale detectives, kruidenmengers, bomendansers en bovenal psuedo-wetenschappers. Het onorthodoxe wordt afgeschilderd als orthodox en geeft hen de mogelijkheid om Ayurvedische ‘geneeskunde’ en homeopathische ‘vaccins’ aan de man te brengen. Wetenschap is verworden tot voertuig van griezels als Scientologen, Raëlianen en Niburuanen, van wie de twee laatsten ook nog eens science fiction door hun theorieën mengen. Onderbuikgevoelens, intuïtie en ‘het weten’ worden ingezet om buitengewone beweringen te verdedigen. En in plaats dat ze zelf de bewijslast aanpakken om een dergelijke bewering aan te tonen of te weerleggen, gebruiken ze gewoon elkaars spirituele, pseudo-wetenschappelijke New Age-lulkoek.

Het grote werk: “We hebben behoefte aan nieuw antropologisch onderzoek dat op basis van de grote christelijke traditie de nieuwe vorderingen van de wetenschap en het hedendaagse culturele aanvoelingsvermogen erbij betrekt.”

Ander werk: Proeve van degeneratie van het menselijk brein…
Sub-bron: De bakermat van de teloorgang van de geestelijke gezondheid (scrollen naar Lianne, 15:22 – 9 december 2010)…