Zienswijze (2): Aanvullende gronden…(1)

Standaard

vermeeren
Op 20 maart 2013 verscheen een stukje op deze site naar aanleiding van (een) het diepteinterview met de heer C. Vermeeren s.s.t.t over diens nog te verschijnen boek “Ufo’s bestaan gewoon” Een wetenschappelijke visie. De maker van dit diepteinterview, de heer Taede A. Smedes (hierna te noemen eiser) uitte grote bezwaren tegen het plaatsten hiervan en eiste permanente verwijdering van het blog binnen 24 uur. Werd daar geen gehoor aan gegeven, dan zou eiser een officiële klacht indienen bij de bevoegde instanties. Hetgeen geschiedde.

Mallemoeder (hierna te noemen cliënte) betreurt dat natuurlijk en wil graag aan haar zienswijze aanvullende gronden toevoegen.

4) Naar aanleiding van het dit interview hoopt cliënte dat de heer Taede A. Smedes zijn EO-broeders niet dagvaardt met het oogmerk zijn EO-broeders uit het publieke bestel te weren.

5) Ofschoon cliënte zich niet kan vinden in het credo van de medewerkers van de EO, heeft zij de medewerkers van de EO hoog zitten daar voornoemden altoos blijk geven hun huiswerk gemaakt te hebben. In onderhavige geval hebben zij zich er – naar de mening van cliënte – vanaf gemaakt met een jantje-van-leiden. Cliënte is van mening dat de heer C. Vermeeren s.s.t.t. malle dingen ventileert die sinds het ontstaan van die malle dingen al (op mondiaal niveau) debunked zijn.

6) Cliënte hoopt dat de heer Teade A. Smedes zijn god vindt zonder enigerlei sancties van welke aard dan ook en aan wie dan ook (cliënte bidt u: laat haar heur blog behouden…)

Namens cliënte,

Hoogachtend,

Jan-Jacob van de Karbargenbok c.s.
raadsheer in dezen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s