Column: Het venijn zit meestal in de staart…

Standaard


De disclaimer
Op de sites van de vele oplichters die het alterneutische wereldje rijk is, kun je na lang zoeken een disclaimer vinden. Zo’n disclaimer spreekt boekdelen over de intenties van het schorem. Een paar voorbeelden:

Runen en nummerologie…
Op de site waar u uw leven kunt bepalen en begrijpen door middel van germaansche runentekens en mystieke cijfers, schrijft mevrouw Muller veiligheidshalve:
“We doen graag alles goed, maar soms komt het voor dat er een foutje in sluipt. Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.”

en
“Muller Productions draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie”.

De holistisch gelul-leverancier…
Van alle artikelen en sub-artikelen was dit de meest veelzeggende:
“The content available on the Website is for general information and interest only and we do not warrant or guarantee its accuracy or completeness. It is your responsibility to judge the accuracy or completeness of the content before relying on it in any way. Your use of the content (for whatever purpose) is at your sole risk. If you have any comments or complaints about the Website, please get in touch with the editorial team who may be contacted via email.”

Energetisch doorgelicht voer…

“De op deze website getoonde informatie wordt door VITA met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.”
en
“Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.” en deze “VITA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.”

New Age Yuppen-centrum…

Het Amsterdamse New Age yuppen-centrum de Roos is het grootste centrum in Nederland op het gebied van bewustwording en spiritualiteit. De vele activiteiten die er plaatsvinden rond zingeving, verdieping en creativiteit dragen bij aan de verrijking van het leven. Maar laat er geen misverstand over bestaan:
“Spiritueel Centrum de Roos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in deze website.”
en
“Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.”

en hopla nog een keer:
“Spiritueel Centrum de Roos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website.”
Snapt u het nu nog niet? Nog een keer dan:
“Spiritueel Centrum de Roos is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.”

Jade Healing…
Genezen met steentjes:
“De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.”
Wacht sterker nog:
“Guashapraktijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Guashapraktijk.nl komen.”

Resonance Healing…
Oplichter M. Bruinsma heeft een heus ICT/IE-advocaat in de arm genomen, meester F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort (van de lach broekplassende Mallemoeder verzint het echt niet):
“In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
* de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
* gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
* u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
* de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
* schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.”

Dat even gezegd hebbende vervolgt confrère Van Eeckhoutte:

“Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
* De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
* De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
* De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
* De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
* Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
* Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
* De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
* U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.”

De duiveluitdrijver…
“De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.”en deze: “Gratis na begeleiding komt te vervallen als de gegeven adviezen niet worden opgevolgd.”
En, aldus de exorcist:
“De geboden informatie en deze expertise kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een huisarts of psycholoog. Raadpleeg bij lichamelijke en psychische klachten altijd eerst een (huis)arts of psycholoog. Doelstelling van de sitehouder is om u te helpen en bewust te maken van de gevaren van negatieve entiteiten en de negatieve energie. Voor persoonlijke adviezen in privé of zakelijke sfeer dient u iemand anders te raadplegen. De sitehouder zet duidelijk uiteen waar zijn expertise ligt.”
En dan dit schofterige:
“Vele sceptici zijn door de sitehouder meerdere malen uitgenodigd voor onderzoek inzake het paranormale. De sitehouder is er voorstander voor dat er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar het paranormale. Ondanks beweringen, uitingen en conclusies van sceptici, hebben zij tot op heden nog nooit enig contact opgenomen met de sitehouder. Wat sceptici verkondigen over de inhoud van deze website berust louter op persoonlijke meningen.”
En tot slot (en Mallemoeder vindt het geniaal):
“De sitehouder houdt zich het recht voor om uw email te weigeren wanneer deze een virus en/of spyware bevat. Dit betekent dat eventuele vragen niet beantwoord zullen worden en uw email adres voorgoed wordt geblokkeerd voor de email programma’s.”

Spiritueel healer…
“Helaas is het noodzakelijk gebleken om een aantal Algemene Voorwaarden te vermelden.”
Die Algemene voorwaarden gaan over het geld dat hij moet ontvangen. De laatste voorwaarde luidt:
“Het raadplegen van de Praktijk voor Spirituele Bewustwording Steven Wijnbelt gebeurt compleet op eigen verantwoordelijkheid. Het raadplegen van mijn praktijk vervangt nooit een bezoek aan een arts of psycholoog.”

Quantum Healing…
Deze mevrouw spant de kroon. Haar handen zijn door god gegeven, maar:
“Hoewel Quantum Touch erg effectief is in het bevorderen van het genezingsproces, is Quantum Touch niet geschikt of bedoeld als vervanging van medische interventie. Quantum Touch is een gereedschap, een middel, maar niet het énige middel. Quantum Touch sluit geen enkel ander middel uit.
Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen jou en de desbetreffende specialist, dokter of therapeut.
Quantum Touch kan genezing versnellen. Daarom is het belangrijk om contact over de medicatie te blijven houden met degene die de medicatie heeft voorgeschreven.”

En omdat ze zelf wel weet dat haar klanten een IQ hebben die zo groot is als hun boordmaat, benadrukt ze nog maar eens in haar disclaimer:
“Quantum Touch neemt geen enkele verantwoordelijkheid over van andere therapievormen en therapeuten. Quantum Touch-therapeuten onthouden zich van uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines.
Hoewel Quantum Touch fantastische resultaten heeft opgeleverd, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.
Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en genezingsproces en voor wat je met Quantum Touch doet. Die verantwoordelijkheid kan nooit worden afgeschoven op de trainer of degenen die het hebben uitgevonden.”

Oplichters…

Advertenties

2 gedachtes over “Column: Het venijn zit meestal in de staart…

  1. jullie nemen gewoon bloed geld van mensen die hun zelven kwijt zijn de natuur weerkaatst aLLES WEER NAAR JULLIE TOE

    OPLICHTER ONTMASKERD

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s