De dwazen worden brutaler…

Standaard

heks3
“Anti-vaccinatiedoctrines handelen niet vanuit medische beweegredenen, maar vanuit religieuze overtuigingen of een geromantiseerd natuurlijkheidsideaal, dat niet zelden is terug te brengen tot een zwak voor folklore.”

Voorwoord
In alle landen ter wereld worden bijna alle kinderen gevaccineerd tegen een reeks ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën en virussen. Dankzij die veralgemeende campagnes is ongeveer 90% van de bevolking in de westerse landen ingeënt en zijn er al een hele reeks nare ziekten bijna verdwenen. Er worden steeds meer nieuwe vaccins geïntroduceerd om nog meer van die gevaarlijke ziekten te voorkomen. Een recent voorbeeld is pneumococcenvaccinatie (pokken), die niet alleen kinderen beschermt, maar ook hun gevoelige grootouders. Door vaccinatie werden de pokken zelfs geheel uitgeroeid, één van de grootste plagen die de mensheid ooit heeft gekend. Daarom is nu de pokkenvaccinatie overbodig.
Aan poliomyelitis (kinderverlamming) stierven in 2006 wereldwijd nog maar 1968 kinderen, dank zij grootschalige vaccinatiecampagnes. Poliomyelitis kan worden uitgeroeid zoals de pokken, en dat probeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds 1988. In 1988 stierven er nog 350.000, dat is een daling met 99%. Voor ieder sterfgeval moet je een vijftal kinderen in rekening brengen die overleven met blijvende handicap. Sinds 2002 heeft de WHO 124 landen poliovrij verklaard. Er blijven nog haarden in Nigeria, India, Afghanistan en Pakistan. De WHO schat dat er sinds de campagne vijf miljoen minder verlamden zijn.

Kinkhoest
Volgens de tegenstanders van vaccinatie mag je tegen kinkhoest absoluut niet vaccineren, want “het gevaar van het vaccin is groter dan dat van de ziekte”. Je zou de oplichters naar een tropische kliniek willen sturen. Kinkhoest is niet veel minder dodelijk dan mazelen. Wereldwijd sterven er enkele honderdduizenden kinderen, vaak op een basis van ondervoeding: de onophoudelijke lange hoestbuien eindigen in braken en putten kinderen uit. Bij baby’s is kinkhoest nog steeds een levensbedreigende medische noodtoestand.

Mazelen
Mazelen zou een gewone kinderziekte zijn. Per jaar sterven er toch nog ongeveer 350.000 kinderen aan deze gewone kinderziekte (2006). Mazelen geeft een middenoorontsteking bij 1 op 10, longontsteking bij 1 op 20, hersenaantasting (encefalitis met doofheid, epilepsie of mentale retardatie) bij 1 op 1000. Een op de 500 sterft eraan in het westen. Maar waar slecht gevoede kinderen op jonge leeftijd massieve infecties te slikken krijgen, loopt de sterfte op tot 10%. Waar de voeding arm aan vitamine A is, is mazelen de grootste oorzaak van verworven blindheid bij kinderen. In niet-gevaccineerde Afrikaanse dorpen kan een zware mazelenepidemie tot één derde van de jonge kinderen blind, gehandicapt of dood maken.

Griep
Griepvaccin is volgens de anti-priklobby “volslagen onwerkzaam en geeft vaak een averechts effect”, het inenten van risicopatiënten (ouderen, hart- of longlijders, diabetici) is totaal verkeerd, want “het verbeteren van hun algemene toestand” is de enige bescherming. Natuurlijk krijgen nog veel mensen “griepachtige syndromen”, die echter geen griep zijn en waar vaccinatie niet helpt. Bij echte griep, een ware doder bij ouderen, halveert vaccinatie de sterfte. Als ouderen goed gevaccineerd zijn, en hun verzorgers natuurlijk ook (daar schort het nog veel te dikwijls aan), krijgt griep geen kans om te verspreiden, en treedt er gewoon geen epidemie op.

drover

Wie zijn deze strijders tegen vaccinatie en wat beweegt hen?

Ontstaan
De antivaccinatiebeweging is internationaal en is ontstaan in Groot-Brittanië, waar de eerste National Anti-Vaccination League werd opgericht in 1866. De pokken is een van de grootste gruwels aller tijden, maar is uitgeroeid door de vaccinatie. Je vraagt je echt af wat deze mensen bezielde, door welke soort hondsdolle vleermuis ze waren gebeten (tegen hondsdolheid kan je overigens ook vaccineren, de enige manier om het te overleven: het is de enige infectieziekte die – indien bevestigd – tot nog toe één persoon heeft overleefd). Deze beweging heeft stand gehouden doorheen de twintigste eeuw en Groot-Brittanië heeft zware epidemies van kinkhoest gekend door de lage vaccinatiegraad van zijn bevolking. De vermindering van de vaccinatiegraad in 1974 werd gevolgd door een epidemie van meer dan 100.000 kinkhoestgevallen met 36 doden in 1978.

Nederland
In ons land is de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) even vurig anti. Ook daar is de boodschap dat inenten onnodig en heel gevaarlijk is, en dat reguliere gezondheidszorg het publiek stelselmatig vals voorlicht uit onwetendheid of andere, duistere motieven. Daar is de drijvende kracht een homeopaat die beweert dat die ziekten niet worden veroorzaakt door virussen of bacteriën, maar door een specifieke vatbaarheid van het individu. Pas nadat iemand de verschijnselen van een bepaalde aandoening heeft gekregen verschijnt de bacterie of het virus dat bij de ziekte hoort. Medicijnen mogen niet genezen, maar slechts de kracht van zelfgenezing stimuleren. Homeopathie als onschadelijke therapie voor onschadelijke aandoeningen, daar kan je eens mee glimlachen, maar deze adviezen zijn ver van onschadelijke verdunde onzin.

Fundamentalisten
Religieuze fundamentalisten vormen een andere antivaccinatiekern. In ons land zijn daar natuurlijk fundamentalistische christenen, die de bijbel erg letterlijk nemen en menen dat je niet mag handelen tegen Gods wil, meermaals zwaar getroffen. Zij ontsnapten aan de “kudde-immuniteit” omdat ze een kleine, geïsoleerde en niet-gevaccineerde kudde vormden. In 1992 liepen 59 personen verlammingen op, uitsluitend niet-gevaccineerden, in 2000 volgde een mazelenepidemie: 2811 gevallen, 64 ziekenhuisopnamen, 418 ernstige thuis behandelde complicaties en drie doden, waaronder een jongen van 17 jaar. Die mazelen werden dan ook nog door een bezoekster overgebracht naar hun geloofsgenoten in Canada. In 2004 en 2005 werden ze nogmaals zwaar getroffen, dit keer door een epidemie van rubella (rode hond), met als gevolg een doodgeboren baby en enkele zeer ernstig gehandicapten (doof, blind). Het zouden allemaal goedaardige kinderziekten zijn, van eens goed doorzieken word je sterk, en indien niet, is het toch allemaal Gods wil.
Ook islamfundamentalisten verzetten zich. In Pakistan is het aantal poliogevallen scherp aan het stijgen na een campagne in sommige madrassa’s en moskeeën. Gezondheidswerkers van de VN die vaccinaties aanraden, worden zelfs met de dood bedreigd. Ook in Nigeria hebben sinds 2003 fundamentalistische moslims bereikt dat er weer haarden van polio opflakkeren die riskeren zich uit te breiden naar tientallen Afrikaanse landen die poliovrij waren. In Nigeria en Pakistan verspreiden ze het gerucht dat die vaccins een duivelscomplot zijn van de westerse landen om aids te verspreiden, hun kinderen steriel te maken of te vermoorden. Voor alle duidelijkheid: dit zijn fanatieke minderheden, om vele redenen zwaar gefrustreerd en achterdochtig tot op het waanzinnige af. Voor hen zijn vaccins gevaarlijk, niet effectief en is er een grote doofpot over de gevaren. Saudi-Arabië, niet bekend om zijn laksheid in godsdienstkwesties, eist van de bedevaarders naar Mekka een certificaat van vaccinatie tegen meningitis, anders krijgen ze geen visum.

De tuin der wonderen
Verder is er de “jardin des miracles” van alternatieve genezers. De homeopathie, chiropraxie, osteopathie of naturopaten zijn in grote mate antivaccinatiedoctrines die hun praktijk graag een aura geven van “natuurlijkheid”, appellerend aan onschuld en zuiverheid. Ze zijn tegen vaccinaties, niet in de eerste plaats vanuit medische beweegredenen maar vanuit een geromantiseerd natuurlijkheidsideaal of een zekere natuursentimentaliteit, die niet zelden terug te brengen is tot een zwak voor folklore. Antroposofen geloven dat vaccinatie ingaat “tegen de natuur”. En dat is natuurlijk ook zo: moeder natuur doodt één kind op twee voor volwassenheid, de natuurlijke levensverwachting is niet veel hoger dan 30 jaar…

Alto’s dromen
Een groot deel van de homeopaten, chiropractors, osteopaten en naturopaten hebben een afkeer van alle wetenschappelijke geneeskunde, die zij allopathie noemen. Vooral de farmaceutische industrie is de grote boosdoener en moordenaar van kinderen. De grote Vithoulkas, de aanbeden supervedette van de homeopaten, zegt onomwonden dat hij tegen vaccins is: “Vaccinations prevent epidemic diseases by compromising the immune system which is then unable to develop the epidemic fever.” Hij bedoelt dus dat je eerst flink ziek moet zijn om later heel gezond te kunnen worden. Dat zeggen de antroposofen ook: een kind gaat pas goed groeien en ontwikkelen als het eerst eens flink ziek is geweest. Kinderen die blind zijn door mazelen, half verwoeste longen hebben door kinkhoest of verlamd zijn door polio, die groeien nochtans niet zo heel goed.

R%F6ver
Mevrouw Röver is ook verantwoordelijk voor het bovenstaande boekje, waarin ze blijk geeft van haar ondoorgrondelijke hang naar ziekte. Misschien had ze zelf de prik willen hebben toen ze nog jong was en gunt ze dat onze dochters niet. Zou zo maar kunnen…

Wetenschappelijk klinkende onzin
Veel chiropractors menen dat vaccins overbodig zijn omdat zij het immuunsysteem kunnen fijnregelen door de ruggenwervels te laten kraken. Wie denkt dat ik overdrijf, doe een internetsearch naar “chiropractic vaccine”, u zult versteld staan van wat daar beweerd wordt. De boodschap is steeds dat vaccineren gelijk staat met massamoord, een echte holocaust (sic!). Dat is eigenlijk dezelfde boodschap die onze westerse alterneuten ook verspreiden, maar hier verpakken ze het in misleidende en wetenschappelijk klinkende argumenten.

En daar is ie weer: Complottheorie
Het kernverhaal van de antivaccinatielobby is steeds de complottheorie: “de wetenschap doet nog steeds alsof haar neus bloedt en ontkent halsstarrig elk verband met vaccinatie.” Waarom zou “de wetenschap” doen alsof haar neus bloedt? Dat is een ongelooflijk lasterlijke aantijging tegen honderdduizenden wetenschappers en artsen, die naast beoefenaars van wetenschap of geneeskunde ook gewone moeders en vaders zijn met gewone kinderen. Het is simpel te toetsen: als “de dokters” zouden twijfelen aan het nut van vaccinatie, vaccineren ze hun kinderen niet. Er zijn pittige studies die aantonen dat dokters vaak wat anders doen voor zichzelf en voor hun familie dan ze aanbevelen, maar hun kinderen vaccineren, dat doen ze, en meer dan anderen.

Doe het maar wel
De kinderziekten waartegen gevaccineerd wordt, zijn dodelijk of verminkend. Er is geen enkele aanwijsbare reden waarom kinderen beter zouden worden van het doormaken van ernstige ziekten. Kinderen worden zeker niet beter van doof, blind of verlamd worden. Kinderen die gezond opgroeien, worden groter en leven langer.
De huidige vaccins hebben nevenwerkingen, maar die zijn zelden gevaarlijk. Uiterst zelden treden er zeer ernstige bijwerkingen door vaccinatie op, maar het gevaar van de ziekte is steeds vele malen groter. Je kan erop rekenen dat je kind toch beschermd wordt zolang de anderen hun kinderen maar vaccineren – maar bij voldoende aantallen egoïsten loop je risico op een nieuwe epidemie en zullen er velen prijs hebben, in de vorm van een zware ziekte of een levenslange handicap.

Aanklagen die dwazen!
Het moge duidelijk wezen, de hetze tegen vaccinatie is gevaarlijk. Vandaar ook deze concrete aanbeveling: als uw kind letsel heeft opgelopen door een kinderziekte die voorkoombaar was, aarzel niet om klacht in te dienen en schadevergoeding te eisen van de alternatieve arts die u heeft afgeraden te vaccineren. Een advies om iets niet te doen, is evengoed een advies. Dwazen moeten de verantwoordelijkheid opnemen voor hun dwaasheid.

—————-
vrije bewerking van een artikel uit “Wonder en is gheen wonder” – nr.4, jaargang 7, 2007 — Copyleft

Advertenties

9 gedachtes over “De dwazen worden brutaler…

 1. Het is en blijft een vrije keuze, veel religieuze mensen kiezen er ook voor om het niet te doen. Ik vind dat we deze keuzen, hoe je er over denkt moeten respecteren. We leven immers in een vrij land.

 2. mallemoeder

  @ Natuurtherapeut,
  Natuurlijk staat het u vrij de een of andere vreselijke al dan niet besmettelijke ziekte op te lopen. Maar dan zou Mallemoeder willen pleiten voor een ommuurde ‘vrije enclave’ waar al die vrije geesten elkaar vrijelijk al of niet kunnen besmetten met de meest vrije bacteriën en virussen. U weet toch: net zo vrij en onbevangen als in de Middeleeuwen.
  En wat die religieuze domkopperij betreft: Mallemoeder zegt, een god die Mallemoeders dochters baarmoederhalskanker bezorgt, is Mallemoeders god niet! Een god die Mallemoeders kinderen naar believen de meest vreselijke ziektes laat oplopen en vervolgens verminkt of gehandicapt door het leven laat gaan, is Mallemoeders god niet! Die religieuze mensen over wie u het hebt, hebben geen vrije keuze gemaakt. De ‘keuze’ van het al of niet vaccineren wordt hen opgelegd door hun kerk. Wat nou respect? Natuurlijk leven wij in een vrij land. Maar dat betekent nog niet dat je het recht hebt om, wanneer je met pokken besmet bent, vrijelijk een kleuterschool te bezoeken. Welneen, denkend aan je kinderen maar ook aan je medemens heb je moreel gezien zelfs de plicht om je te laten vaccineren! En zo niet? Hopla: omheinen die relibelt en de vrije enclaves! Ieder voor zich en god voor ons allen! Dus veel plezier met jezelf, Natuurtherapeut. Vrije keuze en respect, laat Mallemoeder niet lachen! Bomendanser!

 3. haddock

  We hebben wel een heel erge griepepidemie gehad moet ik zeggen.Gelukkig heeft niemand eraan verdiend.Het was me de pandaemie wel,en straks,met het oog op de voetbalkampioenschappen in Africa is het nog wel even nodig dit continent ook van spuitjes te voorzien want we hebben er nog wat over.Het is dus voor een goed doel en allen slikken het sowieso vrij eenvoudig. Dus kloppen we die boel ook nog even een beetje op in de media dat spuit beter,zonder weerstand.
  Ik lach me ziek moet ik zeggen,maar daar zijn ook wel medicijnen voor denk ik.
  En wat de baarmoederhalskanker aangaat,piemeltjes wassen en niet met iedereen in het bed wippen lijkt me ook een alternatief.Maar in plaats van onze algemene gedragingen eens kritisch onder de loep te nemen hebben we overal wel een spuitje voor.

  Gedrag in de geneeskunde is sowieso een taboethema.
  Niet cryptocheilus?????,dat levert vrijwel meteen een ban op en een uitgebreide rechtvaardiging dat dat niet ”wetenschappelijk” zou zijn..Je wilt je gewoon niet laten analyseren en onderzoeken,daaruit zou blijken dat je met je narcistische persoonlijkheid uitermate goed past in een dictatoriale medische omgeving.
  Ik moet de nestvervuiler nog tegenkomen die DAT wetenschappelijk onderzoekt en het durft zonder niet gevierendeeld te worden of de hoon van de groep op de hals krijgt.

  Voor burgerlijke ongehoorzaamheid als de mijne is binnenkort ook wel een spuitje op de markt,daar twijfel ik niet aan. De eigenlijke werking van die spuitjes is,dat we ons willoos overgeven aan onze lusten en er ook niet meer over nadenken voor het machtsbehoud van de zogenaamde gezondheidshoeders .Daarna zijn we nog eens willoos overgeleverd aan een mafia die je volledig legaal afhankelijk maakt van de meest ongelofelijke rommel.

 4. haddock

  “Anti-vaccinatiedoctrines handelen niet vanuit medische beweegredenen, maar vanuit religieuze overtuigingen of een geromantiseerd natuurlijkheidsideaal, dat niet zelden is terug te brengen tot een zwak voor folklore.”

  Deze zin is eigenlijk,afgezien van haar ironische noot,een interessante. WAT zijn” medische beweegredenen”?

 5. samyn

  Vaccinatie voor pokken werd in gebracht subdermaal (onder je huid). Dit respecteert de natuurlijke immunitaire afweer T1, T2 (aspecifiek) met tijd voor vorming van specifieke antistoffen over T3, T4. Dit werd trouwens gedaan niet met de pokken zelf maar met koepokken. Omdat meisjes die op den boerebuiten in contact kwamen (waarschijnlijk met een heleboel andere stoffen via hun luchtwegen – in je lymfatisch systeem van je longen (BALT cfr infra )zijn trouwens T1 T2 overvloedig aanwezig. Er waren toen 20 patïenten – op die conclusies is vlotjes voortgehypotiseerd.

  Mazelen (samen met bof -ook een paramyxovirus-) én rode hond inbrengen in de spiermassa (samen met adjuvantia én bewaarmiddelen) waardoor je T1 en T2 overslaat, veroorzaakt een hyperreactie van je imuunsysteem. Alle hooggedifferentieerde cellen (zenuwstelsel en uiteinden, pancreas, hersenstam) worden van dan af als lichaamsvreemd beschouwd.

  Gevolg: auto-immuunaandoeningen: MS, CVS, fibromyalgie, gedragsstoornissen, diabetes type 2 die type 1 inhaalt.

  Chronische otitis, reflux, slaapproblemen, stoelgangklachten, asthma zijn gestegen met duizenden procenten t.o.v. 50 jaar terug. Leve de moderne geneeskunde! Zet maar buisjes, geef maar puffers, antibiotica, nog een paar nieuwe vaccinaties of wat omneprazole aan baby’s… Aan het einde van de rit wacht je compleet verneukte kinderzenuwstelsel wel op wat relatine om dit allemaal aan te kunnen. Feest!

  Er is nog nooit onderzoek gedaan naar de 99.9% van de kinderen die niks overhoudt aan contact met mazelen, bof, polio e.a. Je zal uitkomen dat zij geboren worden uit moeders met een goed immuunsysteem, gezonde buitenlucht en zuivere toxine vrije voeding, ook een constant normaal contact met allergenen, bacterïen doen veel goed.

  Ik persoonlijk heb al 10 jaar gewrichtsklachten, onverklaarbare spanning in het achterhoofd, slapeloosheid en chronische candida na een ‘opfrissing’ van hepatitis A én B, buiktyphus en een diteper-shot. Dat allemaal in de tijd dat ik even goedgelovig was als U (Mallemoeder, what’s in a name). Want het kan toch geen kwaad en het voorkomt hele pandemieën.
  Bestel eens een boek online:
  Viera Schreibner; Vaccinatie, het einde van een mythe.

  Lees het uit en bezin u over de even fanatieke wijze waarop u vaccinaties verdedigt als diegene die er zogezegd tegen zijn.

  Wijsheid is de mallemoeder van de porseleinkast.

  Groeten en veel leesplezier,

  Matthias

  Ps: BALT (Bronchus Associated Lymfatic Tissue)

 6. @ Matthias,
  Omdat het vandaag 28 december ergo “Innocentes” is

  Uw vocabulaire in ogenschouw nemende, bent u de moeite waard een reactie van Mallemoeder te ontvangen. Bovendien treft u het dat Mallemoeder af en toe inter vivos is:
  In tegenstelling tot wat u vermoedt is Mallemoeder levi morbo eens gaan nadenken. Laborans aan de meest vreemde kwalen, met name calida febri, raakte Mallemoeder in een toestand van paniek. Sterker nog: Zij schrok zich een apoplexia! Want er moest iets ander aan de hand zijn! Mallemoeder besloot om deze keer geen licentiatus medicinae of achiater te consulteren, maar een heuse minutor! En gelukkig maar, want deze joculator wist precies te vertellen waarom Mallemoeder iacens in lecto was. Niet morbo variolorum, niet phtisis en nee: geen pustutae, vomitus of de dysuria of cachexia of ergotismus… Neen! Driewerf neen! U heeft gelijk! Mallemoeder had een nawee van prikken! En wat het boek van Vera Schreibner betreft: Dat gaat Mallemoeder natuurlijk bestellen. Maar eerst gaat zij de werken van prof. dr. R. Gatestream doorworstelen. Heeft zij dat gedaan, dan gaat zij op werkbezoek in het land waar sinds mensenheugenis… Nou ja, om een lang verhaal kort te maken: Mallemoeder houdt van u en u mag haar beklimmen. In dorso welteverstaan.

  Namaste

  Mallemoeder

  Brekend!
  Zeg Matthias, je praat als een meisje met een jongensnaam… Wist je dat?

 7. Renate

  Viera Schreibner?
  Daar noemt u nu echt een betrouwbare bron voor medische informatie. Een paleontologe is natuurlijk bij uitstek iemand om naar toe te gaan voor medisch advies. U laat zeker uw boekhouding door de loodgieter doen, het werk aan uw auto door de tandarts en de bouw van een uitbouw door de automonteur?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s